Nowy magazyn energii powstanie w Cieszanowicach

08.11.2019

TAURON Dystrybucja rozpoczął budowę magazynu energii, który pozwoli na efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawę parametrów energii i stabilizację pracy sieci elektroenergetycznej.

 

 

Magazyn energii jest realizowany na terenie Głównego Punktu Zasilania Cieszanowice w województwie opolskim, który przekazuje do sieci energię elektryczną wytworzoną w pobliskiej farmie wiatrowej w Lipnikach. Tego rodzaju farmy cechują się dużą zmiennością ilości produkowanej energii w porównaniu do innych odnawialnych źródeł energii, a równocześnie mają największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce spośród wszystkich OZE. Stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej będzie miał moc znamionową 3,16 MVA, zaś pojemność użyteczną – 774 kWh.

 

Projekt magazynu energii będzie pilotażowy

– Istotą projektu jest powstanie takiego systemu magazynowania energii, który jako część sieci dystrybucyjnej będzie efektywnie gospodarował energią elektryczną uzyskaną z elektrowni wiatrowych oraz świadczył usługi istotne dla bezpieczeństwa i niezawodności sieci – wyjaśnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. – Celem projektu jest także poprawa parametrów jakości energii i większa dostępność do energii elektrycznej dla naszych klientów.

Dodatkowo instalacja będzie mogła pracować wyspowo, zabezpieczając klientów przed krótkotrwałymi przerwami w zasilaniu energii.

– Liczymy na to, że doświadczenia zdobyte przy systemie magazynowania w Cieszanowicach, szczególnie w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu, zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane niestabilne źródła energii. Projekt ma również potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne – opowiada Tomasz Rodziewicz, kierownik Biura innowacji i Nowych Technologii w TAURON Dystrybucja.

 

 

Poprawa gospodarowania energią i stabilizacja pracy sieci

Dla TAURON Dystrybucja ważne w projekcie są również: zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii. Operatorzy systemów dystrybucyjnych będą musieli w przyszłości w sposób opłacalny zintegrować w systemie nowe zdolności wytwarzania energii elektrycznej wytwórców przyłączonych do sieci, a zwłaszcza instalacje wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł.

 

Na budowę magazynu firma uzyskała dofinasowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Realizacja inwestycji zaczęła się z początkiem września br., a jej zakończenie planowane jest na początek 2020 r.

 

Przeczytaj także: Magazyn energii Energa

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in