Nowy bloczek SILIKAT NT25

28.07.2017

Innowacyjny bloczek SILIKAT NT25 od Grupy SILIKATY zapewnia jednocześnie odpowiedni poziom izolacyjności akustycznej, jak i właściwą izolacyjność termiczną.

Bloczek SILIKAT NT25 to element przeznaczony przede wszystkim do wykonywania ścian oddzielających klatki schodowe od mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. W świetle obowiązujących przepisów konstrukcja taka musi spełniać dwa podstawowe warunki: izolacyjności akustycznej R’A1≥ 50 dB oraz maksymalnego współczynnika przewodzenia ciepła Umax ≤ 1,0 W/m²K.

Nie jest to regułą, jednak dla niektórych materiałów budowlanych można zauważyć spadek współczynnika przewodzenia ciepła λ występujący przy jednoczesnym spadku izolacyjności akustycznej.

 

 

Badania dotyczące izolacyjności termicznej wskazały, że nawet jednowarstwowa przegroda wykonana z SILIKATU NT25 spełnia warunek maksymalnego współczynnika przenikania ciepła Umax ≤ 1,0 W/m²K. Potwierdzeniem tego jest raport nr LZF00-02887/17/R08NZF wykonany przez Instytut Techniki Budowlanej. Oznacza to, że nie trzeba stosować żadnego dodatkowego ocieplenia, ani warstwy tynku, aby spełnić powyższy warunek. Bloczki charakteryzują się też wysoką zdolnością akumulacji ciepła, która zapewnia względnie stałą temperaturę powierzchni wewnętrznej ścian przy zmianach temperatur zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Ściany wykonane z bloczków SILIKAT NT25 charakteryzują się wysoką izolacyjnością akustyczną. Bardzo dobrze chronią mieszkanie i jego użytkowników przed hałasem dobiegającym z klatek schodowych. Potwierdzona badaniami ITB bardzo dobra izolacyjność akustyczna ścian z tych bloczków umożliwia przyjęcie rozwiązań projektowych dla ścian oddzielających mieszkanie od przestrzeni wspólnej, uwzględniających wpływ bocznego przenoszenia dźwięku Ka nawet do 3 dB.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in