Nowe przepisy: wartości zamówień i umów koncesji, przeliczanie kursów

13.02.2020

Na początku 2020 roku weszły w życie rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, kwot wartości umów koncesji oraz w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro.

 

1 stycznia 2020 roku weszły w życie poniższe rozporządzenia:

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2450)

 

Rozporządzenie określa aktualne kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, dostosowane do znowelizowanych przepisów prawa Unii Europejskiej. W przypadku zamówień na roboty budowlane nastąpiła zmiana progu z 5 548 000 euro na 5 350 000 euro, tj. 22 840 755 zł.

 

Fot. stock.adobe / fotoyou

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2449)

 

Rozporządzenie dotyczy obowiązku przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, jeżeli wartość tych umów jest równa lub przekracza kwotę 5 350 000 euro stanowiącą równowartość kwoty 22 840 755 zł.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453)

 

Rozporządzenie określa średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na poziomie 4,2693.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Zobacz też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in