Nowe druki z kursu bhp

15.11.2007

24 listopada nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 196, poz. 1420) wprowadza nowe druki.

Zaproponowany przez nowelę wzór można stosować do wszystkich form szkolenia w zakresie bhp. Nowela podaje też definicję wszystkich form szkolenia bhp, a są to: instruktaż, kurs i samokształcenie kierowane. Zmienione rozporządzenie definiuje również jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Źródło: Rzeczpospolita

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in