Nowa technologia FieldSense od Fluke

04.10.2017

Firma Fluke opracowała nową technologię: FieldSense, która zastosowana w bezkontaktowych testerach elektrycznych, umożliwia uzyskiwanie dokładnych i równoczesnych odczytów napięcia i prądu (a nie tylko informacji o obecności/braku napięcia).

Została ona zastosowana po raz pierwszy we wprowadzanej właśnie do sprzedaży przez Fluke – globalnie i w Polsce – nowej linii testerów elektrycznych Fluke T6. Testery elektryczne T6-600 i T6-1000 z technologią FieldSense umożliwiają elektrykom mierzenie – a nie tylko wykrywanie – napięcia i prądu bez użycia przewodów pomiarowych, a tym samym pozwalają na bezpieczniejsze oraz efektywniejsze wyszukiwanie i usuwanie awarii w instalacjach elektrycznych.

Osoby używające testerów elektrycznych do wykonywania pomiarów napięcia i natężenia prądu wiedzą, że proces ten jest zwykle czasochłonny i obciążony ryzykiem, ze względu na konieczność dostępu do metalowych styków. Nowe testery elektryczne Fluke T6 oferują szybszą i bezpieczniejszą metodę wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych w wielu zastosowaniach, np. w tablicach rozdzielczych i skrzynkach przyłączowych. Przyrządy te wykrywają pole elektryczne w otwartych cęgach, dzięki czemu można łatwiej prowadzić pomiary.

 

 

Nowa technologia FieldSense sprawia, że praca z modelem T6 jest bezpieczniejsza, ponieważ pozwala na mierzenie napięcia do 1000 V AC poprzez otwarte cęgi. Dzięki możliwości jednoczesnego pomiaru napięcia i natężenia prądu oraz wyeliminowaniu konieczności otwierania pokryw i zdejmowania nakrętek przewodów, wykonywanie pomiarów jest szybsze i wydajniejsze. Ponadto zastosowane w przyrządzie otwarte cęgi mają bardzo duże rozwarcie i można ich używać do wykonywania pomiarów na przewodach o przekroju do 120 mm², przenoszących prąd o maksymalnym natężeniu 200 A.

Elektrycy obsługujący obiekty komercyjne i obiekty przemysłu lekkiego mogą używać testerów elektrycznych T6 do podstawowych zadań w zakresie wyszukiwania i usuwania awarii, weryfikować wartości napięć i ciągłość obwodów oraz testować pojedyncze obwody, a jednocześnie szybko wykonywać pomiary natężenia i napięcia bez stosowania przewodów pomiarowych.

Typowe zastosowania obejmują następujące testy:

– przebieg kabli w skrzynkach przyłączowych,

– obwody zasilające silniki elektryczne (do 200 a),

– tablice rozdzielcze (możliwość wykonywania pomiarów na przewodach o przekroju 120 mm²),

– urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,

– rozłączniki,

– osłony przewodów (przy wykorzystaniu czarnego przewodu pomiarowego).

Testery T6 umożliwiają wykonywanie dokładnych pomiarów prawdziwej wartości skutecznej (True-RMS) w ciasnych skrzynkach połączeniowych lub wzdłuż przewodów o niedostępnych punktach końcowych, pozwalając zaoszczędzić czas, zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów i znacząco ograniczyć możliwość powstawania łuku elektrycznego.

 

 

Testery T6-600 i T6-1000 firmy Fluke zwiększają:

– bezpieczeństwo: pomiar napięcia do 1000 V za pomocą otwartych cęgów bez użycia przewodów pomiarowych i dostępu do odizolowanych przewodów;

– szybkość: brak konieczności otwierania szaf i zdejmowania złączek nakręcanych umożliwia szybsze wyszukiwanie i usuwanie awarii;

– efektywność: równoczesny pomiar i wyświetlanie wartości napięcia i prądu na testerze T6-1000; tester T6-1000 mierzy także rezystancję do 100,0 k?;

– możliwość zastosowania: dzięki cęgom o najszerszym w branży otwarciu, testery T6 pozwalają mierzyć prąd w przewodach 4/0 o natężeniu do 200 A.

Główną zaletą testerów T6 jest opracowana przez firmę Fluke nowa technologia FieldSense, która umożliwia uzyskiwanie dokładnych i równoczesnych odczytów napięcia i prądu, a nie tylko informacji o obecności/braku napięcia.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in