Nowa siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w pigułce

17.12.2019

W 2019 roku PIIB przeniosła się do ponad 100-letniego budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Obiekt został przebudowany i zmodernizowany. Jak wyglądały prace remontowe? Jaka jest historia budynku?

Historia budynku przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie

 • budynek powstał w latach 1914–1915 na zlecenie Rudolfa Strzeleckiego, farmaceuty. Mieścił się tu jego dom i wytwórnia środków opatrunkowych.
 • w 1931 r. budynek kupił na licytacji Związek Kas Chorych, który założył tu zakład protetyczny;
 • w 1937 r. budynek przejął Skarb Państwa,
 • w latach powojennych mieścił się tu Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów,
 • w momencie zakupu nieruchomości przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa stanowiła ona mienie komunalne, którego właścicielem było miasto stołeczne Warszawa;
 • PIIB nabyło budynek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w październiku 2015 r. od Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i jest jego jedynym właścicielem.
   

Fot. Wnętrze przed i po remoncie

Siedziba PIIB. Dane techniczne budynku

 • powierzchnia działki: 1021 m²,
 • powierzchnia zabudowy: 498 m²,
 • powierzchnia użytkowa po przebudowie i modernizacji: 1811m²,
 • budynek składa się z dwóch części: 3-4 kondygnacyjnej usytuowanej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz 4- i 5-kondygnacyjnej usytuowanej prostopadle do ul. Kujawskiej,
 • PIIB jest jedynym właścicielem obiektu,
 • budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Fot. Budynek przed remontem

Fot. Budynek po remoncie

Kapitalny remont siedziby PIIB przy ulicy Kujawskiej 1

Stan wyjściowy

Budynek był wyeksploatowany i wymagał kapitalnego remontu. Dodatkowo podlegał szczególnym uwarunkowaniom wynikającym z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strefa ochrony konserwatorskiej, teren o specjalnych warunkach fundamentowania, teren w strefie pośredniej ochrony skarpy).

Zakres prac modernizacyjnych

Prace remontowe wiązały się z dużą ingerencją w ustrój nośny budynku i wymagały wnikliwej oceny bezpieczeństwa konstrukcji. Było to bardzo ważne ze względu na wcześniejsze liczne przebudowy, m.in. związane z działaniami wojennymi.

Zakres prac przebudowy i modernizacji obiektu był bardzo duży i obejmował w szczególności:

 • całkowity demontaż dachu oraz ponowne wykonane więźb wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, w tym w części odtworzenie dachu w formie historycznej;
 • znaczne odciążenie stropów bądź ich wymianę;
 • wymianę wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych;
 • zamontowanie instalacji fotowoltaicznej;
 • wymianę węzła cieplnego;
 • termomodernizację obiektu m.in. ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • doposażenie w windy;
 • wykończenie i wyposażenie pomieszczeń;
 • zagospodarowanie terenu;
 • zmianę aranżacji pomieszczeń z dostosowaniem do potrzeb izby (duży naciski położono na dużą i małe sale konferencyjne).

 

Fot. Przed remontem

 

Fot. Budynek po remoncie

Aby efektywnie wykorzystać kubaturę budynku zaprojektowano i wykonano przestronną salę konferencyjną pod dziedzińcem. Jest ona otwarta na ogród we wschodniej części działki. Rozwiązanie to umożliwiło funkcjonalne i wizualne połączenie sali z ogrodem w kierunku skarpy i jest bardzo dużym atutem estetycznym i użytkowym.

Nad salą konferencyjną na płycie żelbetowej, która stanowi też strop kasetonowy oparty na obwodowych ścianach wzdłuż trzech boków, usytuowano miejsca parkingowe, dostępne istniejącym przejazdem bramowym od ulicy Kujawskiej.

 


 

Zobacz też: Otwarcie nowej siedziby PIIB
 

Siedziba PIIB – funkcje

Pozwolenie na użytkowanie budynku po przeprowadzonym remoncie PIIB uzyskała
14 sierpnia 2019 r. Od 26 sierpnia 2019 r. Izba podjęła swoją działalność w nowej lokalizacji. Na bieżąco realizowane są prace wszystkich gremiów Izby (organów, komisji, zespołów), prowadzone są szkolenia i konferencje. W październiku 2019 r. w Izbie gościli uczestnicy XXXVI spotkania izb i związków budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej.

 


 

Nowa siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została przebudowana i zmodernizowana dzięki współpracy, wzajemnej pomocy i solidarności wszystkich członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Jest wizytówką PIIB, z której członkowie samorządu mogą być dumni.

 

Danuta Gawęcka
Urszula Kieller-Zawisza

 

Zobacz też:

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in