Nowa kadencja Komitetu ds. Certyfikacji ITB

22.07.2019

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu ds. Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej Konrad Włodarczyk – zastępca przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB został wybrany na jego przewodniczącego w kadencji 2019-2024.

W posiedzeniu Komitetu ds. Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej wzięto udział 9 członków komitetu z 11-osobowego składu oraz przedstawiciele ITB na czele z dyrektorem dr. inż. Robertem Geryło.

Do głównych zadań Komitetu ds. Certyfikacji należy czuwanie nad bezstronnością i niezależnością działań instytutu. Reprezentuje on strony zainteresowane działalnością certyfikacyjną – klientów Zakładu Certyfikacji ITB oraz organizacji, które posiadają certyfikaty wydane przez zakład, stowarzyszeń przemysłowych i organów władzy państwowej lub służb państwowych. Jest organem opiniująco-doradczym we wszystkich kwestiach dotyczących obiektywnego oraz bezstronnego prowadzenia działalności certyfikacyjnej ITB.

 

Konrad Włodarczyk

 

W trakcie posiedzenia uchwalono Regulamin Komitetu ds. Certyfikacji oraz Regulamin Zespołu ds. Odwołań i Skarg Omówiono zagadnienia dotyczące systemu zarządzania ITB funkcjonującego w obszarze działalności certyfikacyjnej oraz metody zarządzania ryzykiem w tej działalności.

Komitet podjął też uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Jakości i Bezstronności Jednostek Certyfikujących ITB, a także w sprawie oceny działalności Zakładu Certyfikacji ITB w okresie 1.01.-31.12.2018 r.

Przeprowadzono także wybory. Przewodniczącym Komitetu ds. Certyfikacji został Konrad Włodarczyk – zastępca przewodniczącej KKR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ze składu komitetu wybrano Zespół ds. Odwołań i Skarg, którego przewodniczącym został Jacek W. Kulig, reprezentant firmy HENKEL Polska Sp. z o.o.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj też: Certyfikacja betonu towarowego w świetle przepisów

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in