Nominacja w konkursie

25.02.2008

Selena SA została nominowana do tytułu „Solidny Pracodawca Roku 2007”.

Ogólnopolska nagroda Przeglądu Gospodarczego przyznawana jest tym firmom, które zarządzają zasobami ludzkimi w sposób nowoczesny i zgodny z zasadami etyki. Jest to kolejna już edycja konkursu, podczas którego wyłaniani są najlepsi pracodawcy w Polsce.
Kryteria, jakimi kieruje się Kapituła Konkursu, to przede wszystkim ocena standardów zatrudnienia. Pod uwagę brane są takie kwestie, jak warunki pracy, terminowość wypłat, bezpieczeństwo, higiena pracy i inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników, gwarantowany pakiet socjalny, a także opinie zewnętrzne o firmie.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in