Niższy bieg …

24.10.2007

… już w przyszłym roku wrzuci światowa gospodarka. Takie spowolnienie rozwoju gospodarczego jest spowodowane kryzysem na rynku nieruchomości w USA.

Nici zatem z lipcowych tegorocznych prognoz ekonomistów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy przewidywali, że światowa gospodarka w 2008r. będzie się rozwijać w tempie 5,2 proc.. Teraz informują, iż wzrost przewidywany jest do poziomu 4,8 proc.
Skąd ten pesymizm? Otóż obawiają się, że kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych odbije się także na kondycji gospodarek innych krajów.
    Z największych światowych gospodarek ekonomiści MFW najbardziej skorygowali wzrost w 2008r. właśnie w Stanach Zjednoczonych z 2,8 proc. do 1,9 proc. „Problemy na rynku nieruchomości są poważniejsze niż się wcześniej sądziło, a zakłócenia na rynku kredytowym mogą mieć dalsze konsekwencje”. – piszą w raporcie World Economic Outlook.
    Spowolnienie gospodarki nie ominie również gospodarki krajów europejskich oraz japońskiej.
Chiny i Indie to natomiast państwa które postrzegane są jako motory wzrostu światowego, gdyż w sumie odpowiadają za prawie połowę przyrostu PKB na świecie ( jeśli wziąć pod uwagę dochód narodowy liczony według parytetu siły nabywczej).
    Tylko nieco wolniej od lipcowych przewidywań mają się w 2008r. rozwijać gospodarki krajów naszego regionu (5,2 proc. wobec 5,4 proc. prognozowanych w lipcu). Gospodarka Polski zdaniem analityków MFW w przyszłym roku wzrośnie o 5,3 proc. wobec 6,6 proc. w tym roku.

Źródło: Gazeta Wyborcza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in