Most Uniwersytecki w Bydgoszczy zamknięty z powodu wad projektowych

10.02.2021

Zaprojektowany w latach 2008-10 Most Uniwersytecki wyłączono z ruchu ze względu na wskazaną przez ekspertów wadę projektową. Trwają prace zabezpieczająco-naprawcze. Prezydent Bydgoszczy przedstawi roszczenia odszkodowawcze. W związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej zawiadomiona została prokuratura.

 

Most Uniwersytecki

Pylon Mostu Uniwersyteckiego – widok od strony rzeki Brdy. Fot. Wikipedia / Pit1233

Most Uniwersytecki w Bydgoszczy. Pytania i odpowiedzi

  1. Dlaczego most został zamknięty?

Z ekspertyzy zleconej przez ZDMiKP i wykonanej przez zespół prof. Krzysztofa Żółtkowskiego wynika, że „w konstrukcji Mostu Uniwersyteckiego stwierdzono poważne przeciążenia kluczowych dla bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych. Jest wysoce prawdopodobne, że awaria dowolnego zakotwienia wanty będzie początkiem katastrofy postępującej prowadzącej do zniszczenia mostu.” Na podstawie oceny wizualnej konstrukcji i przeprowadzonych obliczeń autorzy badań wnioskowali o natychmiastowe przystąpienie do zabezpieczenia konstrukcji i naprawy. ZDMiKP bezzwłocznie po otrzymaniu ekspertyzy zabezpieczył obiekt dnia 29 stycznia 2021 r. Działania te zostały zgłoszone do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

  1. Co jest przyczyną awarii?

Otrzymane ekspertyzy zespołu prof. K. Żółtkowskiego wskazują na wystąpienie błędów na etapie projektu mostu. W raporcie ekspertów podkreślono, że „konstrukcja zakotwień want została zaprojektowana niezgodnie ze sztuką kształtowania konstrukcji stalowych”. Zdaniem autorów ekspertyzy zaproponowane przez projektanta mostu rozwiązania inżynierskie, nie sprawdziły się na etapie jego użytkowania i mogły zostać pierwotnie oparte na niewystarczających założeniach projektowych, odpowiednich dla tak dużej i nietypowej konstrukcji.

 

  1. Kto i kiedy zaprojektował most? Kiedy zlecono budowę?

Projekt mostu powstał w latach 2008-2010. Przygotowywała go firma Transprojekt Gdański. Autorem projektu był inż. Tadeusz Stefanowski. Dokumentacja została odebrana przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dnia 10 lutego 2010 roku. Umowę z wykonawcą prac budowlanych podpisano 16 września 2010 roku.

 

  1. Dlaczego zastosowano taką konstrukcję?

Przed pracami projektowymi powstało kilka koncepcji wraz z kosztorysami. Przygotowane zostały m.in. most łukowy oraz most łukowy z jedną płaszczyzną want w osi pasa dzielącego. Do dalszych prac w 2009 roku miasto wybrało konstrukcję z mostem podwieszanym z pylonem w formie dwóch przenikających się liter Alfa i Omega. Duże projekty inwestycyjne do 2010 roku nie były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.

 

  1. W jaki sposób odbywa się odbiór takiej dokumentacji?

Pełną odpowiedzialność za każdy projekt ponosi jej wykonawca tj. projektant. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uniknięcia błędów dokument (dokumentacja) zanim opuści biuro projektowe jest dodatkowo weryfikowany przez osobę sprawdzającą. Zamawiający, w tym przypadku  ZDMiKP weryfikuje natomiast kompletność dokumentacji (m.in. decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opracowania techniczne) oraz jej zgodność z wytycznymi określonymi w specyfikacji zamówienia. Podobnie jak w przypadku zakupu projektu domu inwestor, w tym przypadku ZDMiKP nie przelicza wszystkich wartości charakteryzujących parametry obiektu, których  dokonał autor projektu dysponujący odpowiednimi uprawnieniami.

 

Czytaj też:

  1. Czy most zbudowano zgodnie z dokumentacją?

Odbiór inwestycji nastąpił 12 grudnia 2013 roku. Wszystkie rozwiązania były zgodne z dokumentacją. Przed oddaniem do użytkowania most został skontrolowany przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego pomiędzy 26 listopada, a 6 grudnia 2013 roku w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu. Wykonawcy usunęli też wszystkie usterki wskazane przez inspektorów nadzoru ZDMIKP, które nie odpowiadały standardom zawartym w specyfikacjach technicznych.

 

  1. Kto zapłaci za naprawę mostu?

Wszystkie prace zabezpieczające i naprawcze w celu skrócenia czasu realizacji w świetle stwierdzonego zagrożenia zlecane są bezzwłocznie w trybie bezprzetargowym w oparciu o środki, którymi dysponuje miasto, w tym rezerwą budżetową. Wszystkie koszty są na bieżąco dokumentowane. ZDMiKP jako zarządca obiektu równocześnie z pracami naprawczymi, podejmie odpowiednie kroki na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania. Prezydent Bydgoszczy zobowiązał ZDMiKP do zabezpieczenia wszystkich dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych. Jednocześnie w związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w następstwie błędów projektowych w projekcie Mostu Uniwersyteckiego 4 lutego 2021 r. zawiadomiona została również prokuratura.

 

  1. Jak długo most będzie zamknięty?

Wszystkie prace naprawcze zlecane są bezzwłocznie. ZDMiKP dysponuje już koncepcją wzmocnienia węzłów. Naprawa będzie uzależniona przede wszystkim od terminów zaproponowanych przez wykonawców. Prowadzone są  rozmowy z firmą specjalizującą się w tego typu pracach tj. podparciach obiektów oraz wzmocnieniu węzłów (z mocowaniami want). Wykonawca już przygotowuje się do podparcia obiektu. Te prace przy sprzyjających warunkach zajmą około 2 mies. Umożliwi to następnie wzmocnienie zakotwień want. Zakończenie wszystkich prac w ocenie ZDMiKP możliwe będzie jesienią 2021 r. Informacje o postępach prac naprawczych raportowane są na stronie ZDMiKP.

 

W 30 lipca 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podpisał umowę na naprawę zakotwień want w moście Uniwersyteckim. Pracę kosztować będą 6,3 mln zł. Wykona je w 180 dni bydgoska firma „Kormost” >>>

 

Urząd Miasta Bydgoszczy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.