Montaż stolarki budowlanej. Wykonawca może otrzymać certyfikat

15.05.2019

Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia potwierdzenie swoich umiejętności w zakresie montażu stolarki budowlanej. Można też otrzymać certyfikat. Dotyczy to także osób, które nauczyły się fachu we własnym zakresie. Certyfikat jest ważny przez 10 lat. Do tej pory otrzymało go 180 osób.

 

Problemy z fachowcami od montażu stolarki budowlanej

Z danych udostępnionych przez Związek Polskie Okna i Drzwi wynika, że ok. 65 procent reklamacji dotyczących drzwi i okien dotyczy wad montażu tych wyrobów (Źródło: Fundacja VCC). Związek wskazuje także na straty energii cieplnej, które generują błędy montażowe. Mimo licznych szkoleń i kursów prowadzonych przez różne jednostki, wciąż bardzo brakuje wykwalifikowanych montażystów. Wyzwaniem jest także właściwa weryfikacja kompetencji, jakie posiadają kandydaci do pracy – proces rekrutacyjny wymaga bowiem za każdym razem egzaminu praktycznego, co generuje czas oraz pochłania koszty. Ponad połowa firm, które zajmują się montażem okien dachowych i elewacyjnych wskazuje, że ma problemy ze znalezieniem pracowników. 40 procent z nich określa natomiast, że na rynku przeważają osoby o słabych kompetencjach, które wymagają gruntownego przyuczenia.

 

Pracodawca chce zmaksymalizować profesjonalizm zespołu, zatrudnić kompetentnych montażystów oraz uniknąć niepotrzebnych kosztów i przestojów na budowie. Pracownik natomiast – często będący samoukiem lub przysłowiową „złotą rączką” – chce potwierdzenia swoich kompetencji, co ułatwi mu znalezienie pracy na adekwatnym do nich stanowisku oraz pozwoli mu na rozwój w zawodzie.

 

Montaż stolarki budowlanej – kwalifikacje

 

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji. Do systemu dołączono kwalifikację montowanie stolarki budowlanej. Kwalifikacja skierowana jest do przedstawicieli branży budowlanej (w tym także uczniów szkół branżowych); osób, które zawodowo zajmują się montażem stolarki budowlanej, ale nie mają na to formalnego potwierdzenia, a także dla osób, które chcą się przekwalifikować.

 

Założeniem twórców opisujących kwalifikację jest to, by montażyści posiadający kwalifikację mogli w łatwy i klarowny sposób potwierdzić swoje umiejętności w procesie rekrutacyjnym. Walidacja, czyli sprawdzenie kompetencji nastawiona jest maksymalnie na praktykę po to, by osoby posiadające certyfikaty były doskonale przygotowane do pracy, którą mają wykonywać. Certyfikaty mają być odzwierciedleniem ich realnych umiejętności.

 

Opis kwalifikacji, który można znaleźć w systemie wyraźnie określa, jakie kompetencje musi spełniać certyfikowany montażysta. Wynika z niego, że posiadacz kwalifikacji:

  • posługuje się narzędziami, maszynami i urządzeniami w pracach montażowych,
  • wykonuje montaż różnych typów stolarki budowlanej, takich jak okna zewnętrzne i drzwi balkonowe, okna dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty,
  • potrafi stosować zasady BHP w odniesieniu do montażu stolarki budowlanej,
  • pracuje w zespole odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy w ekipie montażowej.

 

Czytaj też: Okna, które oszczędzają energię

 

Fotolia

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji

 

Zintegrowany System Kwalifikacji to przedsięwzięcie, którego celem jest dostosowanie polskiego rynku pracy do zmieniającej się sytuacji rynkowej i gospodarczej. Wiarygodność i profesjonalizm ZSK zapewnia administracja rządowa oraz wybrany przez ministra podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej instytucji certyfikującej (IC), uprawnionej do nadawania kwalifikacji. Instytucja certyfikująca sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osoby ubiegającej się o nadanie kwalifikacji, posiada uprawnienia do wydawania dokumentów, np. certyfikatów lub dyplomów. Natomiast podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wspiera instytucję certyfikującą, prowadzi ciągły monitoring i co jakiś czas bada jej działalność.

 

– Wprowadzenie kwalifikacji dotyczącej montowania stolarki budowlanej łączy się bezpośrednio z ideą uczenia się przez całe życie – posiadanie certyfikatu w danym obszarze jest motywujące i aktywizujące z punktu widzenia rozwoju zawodowego – mówi Grzegorz Maryniec, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia nie tylko wysoką jakość certyfikatu, ale również nadaje mu międzynarodową rozpoznawalność. System działa w Europie, w pracę nad podobnymi rozwiązaniami włączonych jest ponad 150 krajów na świecie.

 

Więcej informacji: https://www.kwalifikacje.edu.pl/

 

Zobacz: Polska liderem w eksporcie stolarki budowlanej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in