Minidialoge: Straßenbaustelle

31.10.2016

(Bauleiter – Bauingenieur)

– Wie wird die Straßenoberbaukonstruktion in unserem Abschnitt sein?

– Die Bauklasse III. Nach dem Plattendruckversuch klärt sich, dass die Bodenverfestigung zu erforderlich ist, also die Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton in einer Dicke von 4 cm, die Asphaltbinderschicht aus 4 cm dickem Asphaltbeton, dann 10 cm Asphaltbetontragschicht, 15 cm Verfestigung aus gebrochenen und gut verdichteten Gesteinskörnungen und 33 cm dicke Schicht aus frostunempfindlichem Material.

– Das heißt, wir brauchen noch einen Bodenstabilisierer oder eine Tandemwalze, man muss das im Arbeitszeitplan berücksichtigen.

 

(Bauingenieur – Asphaltfertigerfahrer)

– Was ist los?

– Während des Einbaus kommt zu Entmischungen.

– Was ist die Ursache?

– Die Mischgüter sind mit großen Unterschieden in der Korngröße und zugleich einem geringen Bindemittelgehalt.

– Die Kratzerbänder und der Aufnahmebehälter sollen stets vollständig mit Mischgut bedeckt sein, beachte Füllstandsanzeigen im Display!

 

(Walzenfahrer – Vorarbeiter)

– Die Gummiradwalze ist kaputt gegangen!

– Kann die am Ort repariert werden?

– Ja, Peter braucht etwa 2 Stunden dafür, aber das ist schon drittes Mal in dieser Woche.

– Ja, ich weiß. Für den Notfall habe ich schon mit „ABC-Baumaschienen” telefoniert und eine Miete verabredet. Und der Chef muss sich eine Investition in die neue Walze überlegen…

 

(Polier – Vorarbeiter)

– In einer Stunde kommt die Rüttelplatte, prüfe noch mal ob alle einen Ohrenschutz sowie selbstverständlich vor allem Sicherheitsschuhe haben!

– Bin schon dabei!

 

(Bauleiter – Bauingenieur)

– Achten Sie auf den richtigen Vertrag mit dem Prüflabor!

– Die Qualitätsüberwachung erfolgt ein anerkanntes Prüflabor. Der Vertrag berücksichtigt die ständige Kontrolle von dem Gehalt und der Qualität von bituminösen Bindemitteln, Zuschlaggemischen und dem Einbau von Asphalt.

– Na gut. Ich will die ersten Ergebnisse von Prüfungen Erweichungspunkt Ring und Kugel, Bindemittelgehalt, Füllergehalt, Sandgehalt schon übermorgen haben.

 

(Bauleiter – Bauingenieur)

– In zwei Wochen sinken die Umgebungstemperaturen und werden rund um die Nähe des Gefrierpunktes oszillieren.

– Entscheidend ist die Temperatur der Einbauunterlage. Bei kühler Witterung kann die Temperatur der Unterlage um einige Grade niedriger sein als die der Luft.

– Dann sollen wir genau nach dem Arbeitszeitplan arbeiten, keine Verspätung kommt nicht in Frage. Sonst schaffen wir keine qualitative Walzverdichtung und keinen zufriedenstellenden Schichtenverbund.

– Aber Gott sei Dank noch bis drei Wochen ohne Regenfälle und der Wind wird unter 16 m/s wehen.   

 

mgr germ., inż. ochr. środ. Inessa Czerwińska
dr inż. Ołeksij Kopyłow (ITB)

 

Vokabeln:

der Asphaltfertiger – rozściełacz asfaltu

die Binderschicht -en – warstwa wiążąca

der Bodenstabilisierer –recykler, stabilizator gruntu

die Bodenverfestigung – wzmocnienie, stabilizacja gruntu

der  Einbau – osadzenie, instalacja, tu: układanie

die Entmischung -en – rozwarstwienie, separacja

frostunempfindlich – mrozoodporny

der Füller – wypełniacz

der Gefrierpunkt -e – punkt zamarzania

der Gehalt -e – zawartość

gering – mały, nieznaczny

die Gesteinskörnung -en – kruszywo

die Gummiradwalze -en – walec gumowo-stalowy

kaputt gehen – zepsuć się

das Mischgut -güter – mieszanka

der Plattendruckversuch -e – próba określenia deformacji i wytrzymałości gruntu przy obciążeniu płytą 

die Prüfung -en – badanie

die Qualitätsüberwachung – kontrola (nadzór) jakości

die Rüttelplatte -en – zagęszczarka

der Schichtenverbund – zespolenie, sczepność międzywarstwowa

sinken – opadać, tonąć, tu: spadać (o temperaturze)

die Tandemwalze -en – walec dwuwałowy

die Tragschicht -en – dosł. warstwa nośna, podbudowa zasadnicza

die Unterlage -en – podkład, podbudowa

verdichtet – zagęszczony, tu: ubity

 

Fot. A. Kopyłow

 

Tłumaczenie

 

Minidialogi: Plac budowy drogi

(Kierownik budowy – inżynier budowy)

– Jaka będzie konstrukcja nawierzchni drogowej na naszym odcinku?

– Klasa budowlana III. Z próby określenia deformacji i wytrzymałości gruntu przy obciążeniu płytą wynika konieczność stabilizacji gruntu, a więc warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, następnie podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 10 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm  i warstwa z materiału mrozoodpornego o grubości 33 cm.

– Oznacza to, że potrzebujemy jeszcze jednego recyklera albo walca dwuwałowego, trzeba wziąć to pod uwagę w harmonogramie prac.

 

(Inżynier budowy – operator rozściełacza asfaltu)

– Co się dzieje?

– Podczas układania dochodzi do rozwarstwienia.

– Co jest przyczyną?

– W mieszance są duże różnice w wielkości ziarna, a jednocześnie  jest mała zawartość spoiwa.

– Podajniki i kosz zasypowy zawsze powinny być całkowicie pokryte mieszanką, uważaj na wskaźniki poziomu na wyświetlaczu.

 

(Operator walca – brygadzista)

– Zepsuł się walec gumowo-stalowy!

– Czy można go naprawić na miejscu?

– Tak, Peter potrzebuje około dwóch godzin na to, ale to już trzeci raz w tym tygodniu!

– Tak, wiem. Na wszelki wypadek zadzwoniłem już do „ABC-Maszyny budowlane” i uzgodniłem wynajem. A szef musi przemyśleć inwestycję w nowy walec…

 

(Kierownik robót – brygadzista)

– Za godzinę przyjedzie zagęszczarka. Sprawdź jeszcze raz, czy wszyscy mają ochronniki słuchu i oczywiście buty ochronne.

– Już się robi!

 

(Kierownik budowy – inżynier budowy)

– Należy zwrócić uwagę na zawarcie prawidłowej umowy z laboratorium badawczym!

– Monitorowanie jakości realizuje renomowane laboratorium badawcze. Umowa uwzględnia stałą kontrolę zawartości i jakości spoiw bitumicznych, mieszanek, kruszyw i układanie asfaltu.

– No to dobrze. Chcę mieć już pojutrze wyniki pierwszych badań temperatury mięknienia PiK (metodą „Pierścienia i Kuli”), zawartości lepiszcza, zawartości wypełniacza, zawartości piasku.

 

(Kierownik budowy – inżynier budowy)

– W ciągu dwóch tygodni spadnie temperatura powietrza i będzie oscylować w okolicach punktu łamliwości.

– Decydującym czynnikiem jest temperatura podbudowy. Przy chłodnej pogodzie temperatura podbudowy może być mniejsza o kilka stopni od temperatury powietrza.

– W takim wypadku powinniśmy pracować dokładnie tak, jak w harmonogramie pracy, żadne opóźnienia nie wchodzą w rachubę. W przeciwnym razie nie damy rady z jakością zagęszczenia i z dobrą sczepnością międzywarstwową.

– Ale dzięki Bogu jeszcze nawet do trzech tygodni bez deszczu, a i wiatr będzie wiał mniej niż 16 m/s.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in