Mieszkania bez barier

25.02.2019

W czasach, w których żyjemy i pozostajemy aktywni coraz dłużej, zmiany demograficzne są wyzwaniem oraz szansą dla rozwoju w różnych obszarach biznesu. Na rynku mieszkaniowym powstają zatem osiedla dostępne dla wszystkich pokoleń.

 

W latach 60. XX w. długość życia Polaka wynosiła statystycznie 67,68 lat. Ten wiek wydłużył się o ponad 10 lat do 78,2. Przewiduje się, że w 2050 r. będziemy dożywali średnio prawie 83 lat1. To trend starzenia się społeczeństwa występujący w krajach rozwiniętych. W związku z tym od kilku lat mówi się o wzroście znaczenia gospodarki senioralnej (srebrnej gospodarki), stwarzającej nowe możliwości rozwoju gospodarczego dzięki zwiększonemu popytowi na produkty i usługi spełniające potrzeby osób starszych. Uwzględnienie ich ma pozytywny wpływ na jakość życia reszty populacji.

Adaptacja przestrzeni do różnych stopni sprawności fizycznej osób staje się standardem w projektowaniu zarówno miejsc użyteczności publicznej, jak biur. Na polskim rynku mieszkaniowym jest to wciąż nowość. Tymczasem inwestycje mieszkaniowe są dla większości Polaków długoterminowe – dają poczucie bezpieczeństwa i braku konieczności ciągłych zmian.

 

Holm House

 

W praktyce budownictwo dostępne oznacza zastosowanie szeregu rozwiązań znoszących bariery w swobodnym poruszaniu się wewnątrz budynku i po terenie wokół. Spółka mieszkaniowa Skanska rozpoczęła proces audytowania swoich inwestycji pod względem dostępności architektonicznej pionierską inwestycją mieszkaniową Holm House, stworzoną z myślą o jej długoterminowej użyteczności. Osiedle otrzymało pierwszy w Polsce certyfikat „Obiekt bez barier”, przyznany projektowi mieszkalnemu. W ten sposób deweloper może zapewnić równy dostęp do oferowanych przez siebie mieszkań osobom o różnych potrzebach. Inwestycja Holm House już na etapie projektowania uwzględniała wykluczenie barier architektonicznych i zapewnienie wygody korzystania z budynku osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi, seniorom, a także młodym ludziom.

Skanska wspólnie z Fundacją Integracja wypracowała także normy budownictwa dostępnego.

 

1 https://www.populationof.net/pl/poland/?fbclid=IwAR0IYMY8muXxGLie70eu4GXmvGCEFCkd3-RKaQo2mnPDARXYxI3d_EloPKw

 

Przeczytaj również: Zaktualizowane standardy dostępności budynków

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in