Materiały ścienne z udziałem plastikowych piłeczek

14.12.2021

Zastosowanie piłeczek w procesie produkcji betonowych cegieł lub bloczków może znacznie poprawić izolacyjność wyrobu, a później ścian.

 

Jeśli prześledzić historię materiałów ściennych i rodzaje wyrobów do budowania ścian, można zauważyć zmagania człowieka z problemem zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła. Powietrze ma najniższy współczynnik i zamknięte w piłeczkach może stanowić materiał budowlany. Zastosowanie piłeczek w procesie produkcji betonowych cegieł lub bloczków przyniesie oczekiwany i bardzo korzystny czynnik poprawiający izolacyjność wyrobu, a później ścian.

 

materiały ścienne

Fot. stock.adobe.com/AA+W

 

Do prac badawczych użyłem piłeczek plastikowych o średnicy 31 mm, 40 mm i 60 mm dostępnych na rynku. Wykonałem kilkanaście modeli cegieł o wymiarach 250 mm x 120 mm x 60 mm i bloczków 380 mm x 240 mm x 120 mm z betonu. Współczynnik przenikania ciepła modeli został zbadany w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Wyniki badania pokazały od 23% do 26% poprawy izolacyjności cieplnej.

 

Parametry na ściskanie zbadano w laboratorium BARG w Gdyni dla cegły 250 mm x 120 mm x 60 mm ‒ od 24,5 do 32,4 N/mm2, oraz dla bloczków 380 mm x 240 mm x 120 mm ‒ od 14,9 do 16,9 N/mm2.

 

Prototypy cegły i bloczków, o których napisałem, wyróżniają jeszcze takie zalety, jak mniejszy ciężar, dobra izolacyjność akustyczna, odporność elewacyjna.

 

Materiały ścienne z udziałem piłeczek mogą być wytwarzane w wielu wariantach. Piłeczki mogą być o dowolnej wielkości i wykonane z różnych materiałów (plastiki, blachy). Zapoznałem się z możliwościami produkcji piłeczek pod kątem docelowego   zastosowania w budownictwie.

 

W dalszych badaniach należałoby zadbać, aby piłeczki miały takie cechy, jak odpowiednia chropowatość, co pozwoli zwiększyć przyczepność do materiału nośnego (beton, silikat, ytong), współczynnik rozszerzalności termicznej zbliżony do materiału nośnego. Należałoby także podczas produkcji wyprofilować na piłeczkach żeberka wzmacniające.

 

Piłeczka o wymienionych cechach będzie stanowić wraz z materiałem nośnym pewną konstrukcję kopulastą odporną na ściskanie i rozerwanie. Jest to rozwiązanie korzystniejsze niż pustka powietrzna w pustakach, cegły dziurawki, otwory drążone. Zastosowanie plastiku pozwoliłoby lepiej zagospodarowywać odpady plastikowe.

 

Wbudowanie piłeczek można wykonać ręcznie:

1) wypełniamy formę betonem do połowy,

2) układamy piłeczki,

3) uzupełniamy formę.

 

Zmodernizowanie lub zbudowanie linii technologicznej do wytwarzania wymienionych wyrobów nie powinno być trudne.

 

Materiały ścienne z udziałem piłeczek zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP i i uzyskały patent nr 235401.

 

Jerzy Mikołajewski
technik budowlany

 

Sprawdź:

Ściany z ceramiki budowlanej a izolacyjność akustyczna w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Szczelne ściany zespolone

Produkty budowlane

Z czego szybko wykonać ściany działowe?

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in