Likwidacja barier architektonicznych – program pożyczek

02.07.2019

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych. Rusza pilotażowy program nisko oprocentowanych pożyczek na poprawę dostępności budynków dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i innych osób ze specjalnymi potrzebami.

Program pożyczek na likwidację barier architektonicznych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i BGK sfinansują likwidację barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w formie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia. 1 lipca podpisano umowę w tej sprawie.

 

Pożyczki będą skierowane głównie do sektora publicznego (na przykład urzędów, szkół, przychodni) oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ale będą mogły z nich skorzystać także szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje kultury czy właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

stock.adobe (Sergey)

Budżet programu likwidacji barier architektonicznych

Budżet programu w 2019 roku, czyli w okresie pilotażu, wyniesie 4 miliony złotych. Pieniądze pochodzą ze spłat pożyczek unijnych udzielanych w latach 2007-2013. Kwota ma zwiększyć się wielokrotnie, ponieważ ministerstwo zakłada, że w ciągu najbliższych 5-6 lat tylko ze zwrotów środków europejskich do programu trafi prawie 120 milionów złotych. Program ma mieć charakter tymczasowy, bowiem nowa Ustawa o dostępności przewiduje uruchomienie Funduszu Dostępności, w którym znajdzie się kolejnych 320 milionów złotych z budżetu państwa w perspektywie 10 lat oraz około 400 milionów z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Które inwestycje można sfinansować z programu likwidacji barier architektonicznych?

Inwestycje poprawiające dostępność, na które będzie można przeznaczyć pieniądze, to na przykład windy w budynkach wielokondygnacyjnych, likwidacja zbędnych schodków, montaż uchwytów i poręczy oraz mechanizmy otwierania drzwi i okien. Ułatwią one życie tym wszystkim, którzy na co dzień mają trudności z poruszaniem się lub na przykład ze słuchem lub wzrokiem.

 

Czytaj też: Standardy dostępności budynków

 

Szczegóły programu pożyczek na likwidację barier architektonicznych

  • NA CO: likwidacja barier architektonicznych w zakresie dostępności do budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, jak również budynków użyteczności publicznej,
  • DLA KOGO: wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego i osoby fizyczne posiadające wielorodzinne budynki mieszkalne,
  • KIEDY: BGK przewiduje uruchomienie preferencyjnych pożyczek na jesieni 2019 roku. Program pożyczek jest częścią rządowego programu Dostępność Plus.
  • W JAKIEJ WYSOKOŚCI: bez ograniczeń (zgodnie z zapotrzebowaniem),
  • NA JAK DŁUGO: do 20 lat,
  • KOSZTY POŻYCZKI: oprocentowanie 0,15% rocznie, brak innych opłat i prowizji,
  • MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA: do 40% kapitału

– każdy budynek wielorodzinny 10%,

– w zależności od liczby mieszkańców starszych, dzieci osób z niepełnosprawnościami od 10 do 20%,

– plus kolejne 10% za położenie nieruchomości na obszarach defaworyzowanych pod względem społecznym

 

Początkowo pożyczki będą udzielane bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ale w miarę zwiększania puli programu BGK będzie mógł wybrać komercyjne banki, do których oferty wejdą wymienione pożyczki.

Czym jest program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus ma zapewnić swobodny udział w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach (na przykład seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi, kobietom w ciąży). Koncentruje się na ośmiu obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Program to nie tylko fundusze na dostępność, ale też rozwiązania prawne, takie jak przyjęty w czerwcu 2019 r. przez rządu projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

Zobacz też: Mieszkania bez barier

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in