Kontrole budowlane escape roomów

08.01.2019

Trwają kontrole nadzoru budowlanego obiektów, w których mieszczą się tzw. escape roomy. Działania prowadzone przez nadzór budowlany dotyczą kontroli, jakie właściciele i zarządcy powinni prowadzić w swoich budynkach w zakresie bezpieczeństwa budynków.

 

 

5 stycznia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do wojewódzkich, a za ich pośrednictwem do powiatowych organów nadzoru budowlanego o przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych, w których mieszczą się lokale wykorzystywane na działalność tzw. escape roomów.

Kontrole prowadzone przez organy nadzoru budowlanego, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Policją, dotyczą spełniania przez właścicieli i zarządców wymagań oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Jak wynika z uzyskanych danych od Komendy Głównej Policji, na terenie Polski jest obecnie ok. 1100 lokali tak zwanych escape room. Obiekty, w których funkcjonują takie lokale, podlegają ogólnym przepisom prawa budowlanego.

Kontrole nadzoru budowlanego są w toku. Formułowanie na tym etapie jakichkolwiek wniosków jest zatem przedwczesne. Analizy zostaną przeprowadzone po otrzymaniu wyników kontroli ze wszystkich województw. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego zostali zobowiązani przez GINB do przesłania wyników do 11 stycznia 2019 r. Minister Jerzy Kwieciński zapowiedział, że po analizie wyników kontroli zostaną podjęte konieczne działania podnoszące bezpieczeństwo takich obiektów.

 

Źródło: MIiR

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in