Konstrukcje stalowe w geotechnice

23.11.2010

Zorganizowane 18 listopada br. przez IBDiM i PZWFS seminarium „Konstrukcje stalowe w geotechnice” było doskonałą okazją dla wielu członków PIIB, aby poszerzyć swoją wiedzę. Seminarium było już dziewiątym (pierwsze odbyło się w 2002 r.) podobnym spotkaniem dla zainteresowanych geotechniką i podobnie jak wcześniej dopisała frekwencja.

Seminarium rozpoczął dr Piotr Rychlewski witając uczestników i gości w imieniu organizatorów – Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.  Szczególnie ciepło powitał autorów dwu książek promowanych na seminarium  – prof. Annę Siemińską-Lewandowską, autorkę książki „Głębokie wykopy, projektowanie i wykonawstwo”, oraz prof. Kazimierza Gwizdałę, autora książki „Fundamenty palowe. T.1. Technologie i obliczenia” (patronat medialny „IB”), a także referatu o palach stalowych wygłoszonego na seminarium.

Warto dodać, że kiermasz książek technicznych stanowił dodatkową atrakcją seminarium.

 

 

Tematyka prezentowana w czasie wystąpień obejmowała projektowanie i wykonanie: mikropali, pali stalowych, stalowych ścianek szczelnych, konstrukcji chroniących przed spływami gruzowymi, konstrukcji z blach falistych, konstrukcji z gruntu zbrojonego taśmami stalowymi i innymi elementami stalowymi. Przedstawiono także różnorodne zagadnienia związane z zagrożeniami jakie niesie niefrasobliwość projektującego lub wykonawcy. Jak zaznaczył autor referatu na ten temat o znamiennym tytule „Bukiet czarnych kwiatów” – inż. Krzysztof Grzegorzewicz – powinny one być „przestrogą ułatwiającą uniknąć podobnych pomyłek”.

O specyfice i wadze projektowania w geotechnice świadczy zdaniem jednego z referentów – dr Bolesław Kłosiński, wprowadzenie do Eurokodu 7. pojęcia projektanta geotechnicznego.

Wszyscy referenci nawiązywali do konkretnych realizacji a przedmiotem wystąpienia inż. Dariusz Sobala  była tylko jedna, ale wyjątkowo interesująca realizacja wiaduktu zintegrowanego w Rzeszowie, prowadzona na zasadzie „projektuj i buduj”.

Wielokrotnie na seminarium zwracano uwagę na aspekty ekologiczne, np. w konstrukcjach z gruntu zbrojonego elementami stalowymi udział zbrojenia łatwo poddającego się recyklingowi wynosi poniżej 2%, 98% stanowi materiał naturalny.

Listopadowe seminarium, którego nasz miesięcznik był głównym patronem medialnym, dało uczestnikom możliwość zapoznania się z w pełni nowoczesną wiedzą i wymiany doświadczeń.

Organizatorzy poinformowali już, że tematem jubileuszowego,10. przyszłorocznego spotkania będzie wzmacnianie gruntu.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in