Konstrukcja stalowa dachu Stadionu Narodowego

21.05.2012

Dach składa się z membrany podtrzymywanej przez konstrukcję linową, rozpiętą pomiędzy szeregiem 72 słupów otaczających stadion, a wewnętrzną część stanowi dach rozsuwany.

Budowa dachu o tak dużej powierzchni z podporami tylko na jego obwodzie wymagała nietypowych rozwiązań inżynierskich. Konstrukcja nośna wykonana została z elementów rurowych o wyjątkowo dużych wymiarach. Jej główną częścią jest ściskany pierścień łączący elementy konstrukcji stadionu, oparty na 72 słupach. Zbiera on wszystkie siły występujące w linach dachu oraz większość sił z elewacji zewnętrznej stadionu. Jego funkcja wymuszała bardzo wysoką jakość wykonania i montażu.

„BIG LIFT” – podniesienie łącznie ponad 70 km stalowych lin o średnicy do 150 mm wraz z 70-metrową iglicą rozpoczęło się od zabezpieczenia lin w miejscach, gdzie opierały się one o trybuny, i połączenia z iglicą. Dolna część iglicy znajdowała się w parkingu podziemnym, gdzie pozostawiony był odpowiedni otwór. Kiedy iglica znalazła się na poziomie boiska, zostały do niej podłączone liny dolne i rozpoczął się proces ich naprężania oraz podnoszenia przy użyciu 72 siłowników hydraulicznych. Na koniec liny zostały połączone z konstrukcją stalową na szczycie pylonów, a liny dolne przymocowano do pierścienia ściskanego. Iglica została podniesiona na wysokość ponad 30 m nad płytę boiska. To było pierwsze takie przedsięwzięcie na skalę europejską.

 

Jarosław Lorenc

z-ca kierownika działu przygotowania produkcji

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. – Grupa PBG.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in