Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa

08.02.2017

Zachęcamy do wzięcia udziału w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, oraz zgłaszania zrealizowanych inwestycji.

Pochwalmy się, jak budujemy, jakie obiekty zostały przez nas zrealizowane i są świadectwem naszej dobrej pracy oraz profesjonalizmu!

Celem konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, organizowanego przez Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, jest wyłonienie, nagrodzenie i upowszechnienie wybitnych rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa mogą być m.in. projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych, czy też projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku oraz projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

Natomiast przedmiotem konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego mogą być m.in. uchwalone studia uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy też uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, albo uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Kapitułę konkursu reprezentują: Andrzej Roch Dobrucki, Ryszard Gruda, Jacek Szer, Piotr Lorens, Magdalena Gawin, Leszek Rafalski, Anita Oleksiak, Adam Podhorecki, Piotr Pawłowski i Robert Konieczny. Zgodnie z regulaminem członkowie zespołu będą oceniali oryginalność i odkrywczość, użyteczność w praktyce, walory jakościowe i ekonomiczne oraz przyczyniające się w istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych, a także wartość naukową pracy i jej znaczenie dla rozwoju polskiej nauki.

Zespół będzie oceniał prace, które zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia użytkowania lub uchwalenia. Nagrody są przyznawane corocznie.

 

© V. Yakobchuk – Fotolia.com

 

Swoje zgłoszenia, które można składać do 30 czerwca 2017 r., należy kierować na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji ul. Chałubińskiego 4/6,

00-928 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wybitne osiągnięcia twórcze” lub w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: www.mib.gov.plw zakładce Aktualności.

Dodatkowe dane uzyskać można także u Łukasza Rymarza, tel. 22 522 5119, e-mail: lukasz.rymarz@mib.gov.pl.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in