Konferencja Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

17.04.2014

21–23 maja, Kielce-Cedzyna, odbędzie się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego.

 

Tematyka warsztatów:

Zagadnienia formalnoprawne w aspekcie działalności rzeczoznawcy

Ocena nośności i trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych

Problemy ekspertyzowe dotyczące infrastruktury drogowej

Ocena stanów technicznych przewodów kanalizacyjnych i sprawności sieci ciepłowniczych

Wybrane problemy związane z diagnostyką betonu oraz nośnością i użytkowalnością konstrukcji żelbetowych

Problemy budownictwa z wielkiej płyty

 

 

Patronat Konferencji:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Politechnika Świętokrzyska

 

Komitet Honorowy:

Adam JARUBAS – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Wojciech LUBAWSKI – Prezydent Miasta Kielce

Robert DZIWIŃSKI – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jan BOBROWICZ – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

Andrzej Roch DOBRUCKI – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Ryszard TRYKOSKO – Przewodniczący Zarządu Głównego PZITB

Prof. dr hab. inż. Stanisław ADAMCZAK – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

 

Komitet Naukowo-Programowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ

Członkowie:

Prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI

Prof. dr hab. inż. Antoni BIEGUS

Prof. dr hab. Wiesław BUCZKOWSKI

Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA

Dr hab. inż. Wiesława GŁODKOWSKA, prof. PKsz

Prof. dr hab. inż. Zbigniew GRABOWSKI

Dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL

Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA

Dr hab. inż. Marek IWAŃSKI, prof. PŚk

Dr hab. inż. Zbigniew JANOWSKI, prof. PK

Dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT

Prof. dr hab. inż. Mieczysław S. KUCZMA

Prof. dr hab. inż. Andrzej KULICZKOWSKI

Dr hab. inż. Paweł LEWIŃSKI, prof. ITB

Prof. dr hab. inż. Andrzej ŁAPKO

Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS

Dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA, prof. PG

Dr hab. inż. Jerzy Z. PIOTROWSKI, prof. PŚk

Dr inż. Marian PŁACHECKI

Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI

Dr hab. inż. Antoni RÓŻOWICZ, prof. PŚk

Dr hab. inż. Zbigniew RUSIN, prof. PŚk

Dr hab. inż. Tomasz SIWOWSKI, prof. PRz

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI

Dr inż. Jacek SZER

Prof. dr hab. inż. Kazimierz SZULBORSKI

Prof. dr hab. inż. Marian TRACZ

Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI

Dr hab. inż. Tadeusz URBAN, prof. PŁ

Dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA, prof. PW

Prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO

Prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA 

Patronat Medialny:

Inżynieria i Budownictwo

Przegląd Budowlany

Inżynier Budownictwa

Materiały Budowlane

Builder

Budownictwo i Prawo

Mosty

             

Więcej informacji o konferencji:

www.rzeczoznawstwo2014.tu.kielce.pl

tel. (41) 34 24 541

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in