Konferencja Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

10.02.2020

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego odbędzie się 26-28 października br. w hotelu „ECHO” w Cedzynie k. Kielc.

Organizatorami konferencji Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego są PZITB Oddział Kielce oraz Politechnika Świętokrzyska Wydział Budownictwa i Architektury. Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Programowego został prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk.

 

Tematyka warsztatów

1. Zagadnienia formalno-prawne w działalności rzeczoznawcy i specjalisty budowlanego.

2. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.

3. Oceny stanów technicznych i trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.

4. Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych.

5. Metody oceny właściwości cieplnych obiektów budowlanych.

6. Ocena bezpieczeństwa obiektów po pożarze.

 

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego, wydane przez organizatorów.

 

Adres Komitetu Organizacyjnego

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Budownictwa i Architektury

„Rzeczoznawstwo 2020”

25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

tel. +48 41 34 24 808

fax +48 41 34 43 784

e-mail: rzeczoznawstwo2020@tu.kielce.pl

www.rzeczoznawstwo2020.tu.kielce.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in