Numbers and calculations

10.02.2020

Posłuchaj: Pobierz:

– Best Building Supply. How may I help you?
– Hello. This is George Smith. I have ordered some materials recently at your builder’s merchant and I would like to ask some questions about the invoice. I’ve just got it and it seems it’s wrong!
– Okay, Mr. Smith. Could you, please, give me the order number?
– Sure, it’s 98776.
– OK. I got it! I’ll pull up your invoice now. I’m all ears. Where are you having trouble?
– Well, the invoice total doesn’t equal the value of the purchase order and I can’t figure out what’s wrong.
– Let me take a look. The invoice total is $1,250 while the purchase order was issued at $1,150. Have you made any changes to your order?
– Not at all.
– OK, let’s check the items one by one then. You ordered 42 pine studs, each $3. 42 multiplied by 3 equals $126.
– That’s right! Then we have boards. The cost of 14 particle boards for exterior wall sheathing plus the cost of 44 boards for siding come to $745. Oh, and 14 sheets of gypsum board for interior wall finish.
– What are their dimensions?
– 1200 mm x 2400 mm, 12.5 mm thick. Wait, there are also imperials units given in brackets. So, it’s respectively 1/2 in. x 4 ft x 8 ft.
– Ok, then one board costs $8.57 and together we have $120.
– Correct! And what is left is exterior latex paint, 30 liters.
– Well… I can see the unit has been converted to gallons. Let’s calculate it. 1 gallon is 3.79 liters. 30 liters divided by 3.79 is 7.92 and we rounded it up to 8 gallons. 4 cans times $39.75 equals $159.
– Oh, I see. That makes a lot more sense. So the volume of 1 can is 2 gallons, right?
– Yes. And 1 can of paint will cover an area of approximately 800 square feet.
– OK. So let’s add all the items together. $126 plus $745 plus $120 plus $159 equals $1,150, as in the order.
– When you add shipping costs, it totals $1,200.
– Hence a difference in the value. But what about the remaining $50?
– Well, it seems the shipping cost has been added twice. I will subtract it and give you an additional discount of 5 percent of the order. $1,250 minus $50, minus 5% discount… your new total is $1,140. You’ll receive the correcting invoice by e-mail.
– It’s really kind of you, thank you.
– You’re welcome. Is there anything else I can do for you?
– Well, actually, yes. Could you change the company address on the invoice? We have moved to a new office recently, hence the current company address is 59 Stone Street, London.
– No problem. What about other details? Company name, VAT registration number, payment terms, due date?
– The rest is all right, thank you.

Tłumaczenie – Liczby i obliczenia

– Best Building Supply. W czym mogę pomóc?
– Dzień dobry. Z tej strony George Smith. Ostatnio zamawiałem w waszej hurtowni materiały i mam kilka pytań odnośnie do faktury. Właśnie ją otrzymałem i wygląda na to, że jest niepoprawna!
– W porządku, panie Smith. Czy może pan podać numer zamówienia?
– Oczywiście, to 98776.
– OK, mam. Wyjmę sobie jeszcze pana fakturę. Słucham pana. W czym leży problem?
– A więc suma na fakturze nie jest równa wartości zamówienia i nie mogę dojść, co jest nie tak.
– Niech spojrzę. Wartość faktury wynosi 1250 USD, podczas gdy zamówienie zostało wystawione na 1150 USD. Czy wprowadzał pan jakiekolwiek zmiany do zamówienia?
– Ależ skąd.
– OK, sprawdźmy więc towary jeden po drugim. Zamówił pan 42 listwy sosnowe, każda po 3 USD. 42 pomnożone przez 3 daje 126 USD.
– Zgadza się! Później mamy płyty. Łączny koszt 14 płyt wiórowych do poszycia ścian zewnętrznych plus 44 płyt na okładzinę wynosi 745 USD. Ach, jeszcze 14 płyt gipsowo-kartonowych do wykończenia ścian wewnętrznych.
– Jakie są ich wymiary?
– 1200 mm x 2400 mm, grubość 12,5 mm. Moment, w nawiasach podane są też jednostki imperialne. Odpowiednio jest to więc 4 stopy x 8 stóp i grubość 1/2 cala.
– OK. Jedna płyta kosztuje wówczas 8,57 USD, więc razem mamy 120 USD.
– Zgadza się! Pozostała jeszcze elewacyjna farba lateksowa, 30 litrów.
– Hm… Widzę, że jednostka została zmieniona na galony. Przeliczmy to. 1 galon to 3,79 litra. 30 litrów podzielonych przez 3,79 to 7,92. Zaokrągliliśmy do 8 galonów. 4 puszki razy 39,75 US to razem 159 USD.
– Och, rozumiem. Teraz to ma większy sens. Więc pojemność 1 puszki to 2 galony, prawda?
– Tak. 1 puszka farby pokryje powierzchnię około 800 stóp kwadratowych.
– OK. Dodajmy zatem wszystkie towary razem: 126 USD plus 745 USD plus 120 USD plus 159 USD równa się 1150 USD, zgodnie z zamówieniem.
– Po dodaniu kosztów transportu mamy 1200 USD.
– OK, stąd różnica w wartości. Ale co z pozostałymi 50 USD?
– Wygląda na to, że koszt dostawy został naliczony podwójnie. Odejmę go i dam panu dodatkową zniżkę w wysokości 5% wartości zamówienia. 1250 USD minus 50 USD, minus 5% zniżki. Suma wynosi teraz 1140 USD. Fakturę korygującą otrzyma pan na e-maila.
– To bardzo miłe z pana strony, dziękuję.
– Nie ma za co. Czy mogę jeszcze coś dla pana zrobić?
– Właściwie, tak. Czy może pan zmienić adres firmy na fakturze? Niedawno przeprowadziliśmy się do nowego biura i obecny adres firmy to ulica Stone 59, Londyn.
– Nie ma problemu. Co z innymi danymi? Nazwa firmy, numer NIP warunki płatności, termin płatności?
– Reszta jest w porządku, dziękuję.
Słowniczek/Vocabulary
(+) plus – plus

(-) minus – minus

(x) multiplied by/times – pomnożone przez/razy

(/) divided by – podzielone przez

invoice – faktura

total – suma, łączna liczba

value – wartość

to equal/to total – wynosić

to come to – równać się

purchase order – zamówienie, zlecenie zakupu

invoice – faktura

correcting invoice – faktura korygująca

company name – nazwa firmy

VAT (registration) number – numer NIP

payment terms – warunki płatności

due date – termin płatności

to convert – przeliczać

to round up – zaokrąglać

to add – dodawać

to subtract – odejmować

dimensions – wymiary

in brackets – w nawiasie

volume – objętość

area – powierzchnia

approximately – około, w przybliżeniu

percent/percentage – procent
Użyteczne zwroty/Useful phrases
I would like to ask some questions about. – Chciałbym zadać kilka pytań odnośnie do.

I can’t figure out what’s wrong. – Nie mogę dojść do tego, co jest źle.

Let me take a look. – Niech spojrzę.

I got it! – Mam to! (kiedy znajdziesz coś, czego szukałeś)

Not at all. – Ależ skąd./Zupełnie nie.

Let’s check them one by one. – Sprawdźmy je, jeden po drugim.

Correct! – Dobrze!

Oh, I see. – Ach, rozumiem.

That makes a lot more/of sense. – To ma sens.

Hence the difference. – Stąd różnica.

I’ll give you an additional discount of 5% of the order. – Dam Ci dodatkowy rabat w wysokości 5% wartości zamówienia.

You’ll receive the invoice by e-mail. – Fakturę otrzymasz na e-mail.

It’s really kind of you. – To bardzo miłe z twojej strony.

Is there anything else I can do for you? – Czy w czymś jeszcze mogę pomóc?

The rest is all right. – Reszta jest w porządku.

 

Magdalena Marcinkowska

 

Zobacz też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.