Konferencja Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

26.07.2016

W dniach 9-10 czerwca br. już po raz dziewiętnasty środowisko projektowe licznie spotkało się na konferencji Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, poruszającej tematy aktualnie interesujące każdego projektanta.

Pierwszym prelegentem konferencji był Michał Masior, członek gabinetu politycznego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Przedstawił on referat „Kierunki rozwoju Polski i zadania inwestycyjno-gospodarcze na lata 2016-2020”. Następny referat „Kierunki zmian w regulacjach prawnych inwestycji budowlanych” wygłosił Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w MliB. Zapewnił on, że przebudowywanie regulacji prawnych będzie przebiegało wraz z konsultacjami ze środowiskiem w ramach prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Jacek Szer, p.o. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawił uwagi dotyczące projektów budowlanych w aspekcie ustaw Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych. Prof. Andrzej Borowicz natomiast omówił uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Doświadczenia ze współpracy inwestor – projektant – wykonawca zaprezentował Jacek Bojarowicz. Przedstawił on najczęstsze problemy, gdzie one powstają i ich genezę. Konferencję zamknął referat Aleksandra Krupy „Propozycje IPB likwidujące bariery w projektowaniu inwestycji budowlanych”.

 

 

Wnioski i postulaty pokonferencyjne zostaną przekazane do Sejmu i władz wykonawczych oraz zamieszczone w „Wiadomościach Projektanta Budownictwa” nr 8-9/2016.

 

Małgorzata Rutkowska

Izba Projektowania Budowlanego

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in