BIM w teorii i praktyce – szkolenia

27.07.2016

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na trzydniowe (20 godzin) szkolenia dla projektantów w zakresie Building Information Modeling (BIM).

Plan szkolenia:

– Wykłady wprowadzające (6 godz.) – przygotowane i prowadzone przez pracowników Politechniki Łódzkiej (w tym m.in.: historia powstania i filozofia BIM oraz przykłady realizacji);

– Warsztaty praktycznego wykorzystania BIM (14 godz.) – rola oprogramowania komputerowego w procesie BIM – ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi poszczególnych narzędzi do projektowania BIM na przykładzie oprogramowania ArCADia BIM (w tym m.in.: organizacja pracy grupowej, przepływ informacji na etapie projektowania, implementacja BIM w projekcie, specyfika projektowania architektury, konstrukcji oraz instalacji w modelowaniu BIM, tworzenie cyfrowego modelu budynku, scalanie dokumentacji, wykrywanie kolizji między elementami, kompatybilność różnych programów w aspekcie formatu IFC, wymiana informacji o modelu między różnymi programami tworzącymi zintegrowaną dokumentację BIM).

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

– materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego skryptu;

– w pełni funkcjonalne oprogramowanie z trzymiesięczną licencją na użytkowanie;

– certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Koszt szkolenia:

Cena szkolenia dla jednego uczestnika wynosi 300,00 zł (w tym catering), bez kosztów noclegu.

 

Kontakt:

Szczegółowe informacje o szkoleniach i dostępnych terminach: Łódzka OIIB, ul. Północna 39, 91-425 Łódź, tel. 42 632 97 39, 42 630 56 39, e-mail: lod@piib.org.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in