Konferencja Materiały i Technologie Energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

19.12.2018

5–7 grudnia odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Konferencję włączono do programu 70-lecia założenia Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad nią objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji były: Research Institute of Building Physics – NIISF, University of Žilina, Kauno Kolegija University of Applied Sciences.

 

 

Na konferencję zgłoszono artykuły z 19 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, w tym Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Ukrainy. W obradach uczestniczyło ponad 50 osób. W wystąpieniach prelegentów prezentowano wyniki badań obiektów budowlanych, systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w kontekście poprawy warunków użytkowych oraz efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i możliwości stosowania technologii BIM. W sesjach wyjazdowych uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z obiektem oraz zbiorami Muzeum Monet i Medali Św. Jana Pawła II, zakresem prac rewaloryzacyjnych, konserwatorskich prowadzonych w Klasztorze Jasnogórskim oraz na zamkach, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Połączenie sesji referatowych z sesjami wyjazdowymi pozwala uczestnikom na poznanie nowych obiektów budowlanych oraz poddawanych rewaloryzacji i modernizacji. Formuła przeprowadzania konferencji sprawdziła się i jest bardzo pozytywnie odbierana przez uczestników.

Konferencji towarzyszyła wystawa i prezentacje firm. Wsparły konferencję: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o. Częstochowa, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Stowarzyszenie Przemysłu Wapiennego, Stowarzyszenie DAFA, DAEŚ z Wrocławiu.

 

dr inż. Adam Ujma

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in