Konferencja: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

12.02.2015

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Zarząd Główny oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej organizująVI międzynarodową konferencję naukowo-techniczną z cykluGIS, modelowanie i monitoringw zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. GIS, modelowanie i monitoring rozwijają się od blisko 25 lat niezwykle dynamicznie, a organizowana od 12 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie.

 

Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B. Otwarcie konferencji o godz. 10.30. Rejestracja uczestników od godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia ok. godz.17.00.

 

Szczegółowych informacji udzielają: Mirosława Gębska tel./fax 22 826-28-94, e-mail: biuro@pzits.ploraz dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz tel. 22 234-79-78 e-mail: htrebaczkiewicz@gmail.com.

Więcej na www.pzits.pl.

 

           

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in