Konferencja DAFA: Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych

09.12.2019

Stowarzyszenie DAFA zaprasza na IX Konferencję naukowo-techniczną „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”, która odbędzie się 5 lutego 2020 r. w ramach poznańskiej BUDMY.

 

 

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie DAFA będzie okazją do zdobycia starannie wyselekcjonowanej wiedzy opartej na doświadczeniach rzeczoznawców, wykładowców i praktyków oraz do nawiązania relacji z innymi specjalistami z branży. Ideą konferencji jest zwiększenie świadomości ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla obiektów budowlanych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną premierowo wytyczne Stowarzyszenia DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

 

Program konferencji:

Lp.

Referat

Prelegent

1.

Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych  i  zewnętrznych – wymagania formalne i aspekty praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie.

bryg w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegły sądowy z zakresu pożarnictwa

2.

Przepisy techniczno-budowlane dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Krzysztof Bagiński
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

3

Dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Monika Hyjek
autorka publikacji „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”

4

Dobre praktyki inżynierskie przy projektowaniu systemów oddymiania w obiektach PM produkcyjno-magazynowych.

mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
wykładowca Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

mgr inż. Paweł Wróbel
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

5

Efektywne oddymianie obiektów przemysłowych i magazynowych – case study.

mgr inż. Maciej Fiecek

 

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom, inspektorom ochrony przeciwpożarowej, jak również innym osobom zajmującym się sprawami zapobiegania pożarom.

Program konferencji oraz rejestracja na bezpłatny w niej udział (ilość miejsc ograniczona) na www.dafa.com.pl.

 

 

Polecamy też: Jak zabezpieczać przed pożarem przepusty instalacyjne

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in