Konferencja BIM4industry 2023

15.12.2023

Niewiele jest w Polsce takich wydarzeń, które dawałyby odbiorcy możliwość tak szerokiego spojrzenia na działania różnych podmiotów zaangażowanych w proces budowlany: przedstawicieli administracji państwowej, inwestorów, projektantów i wykonawców, jak konferencja BIM4industry.

 

Organizatorzy Konferencji BIM4industry 2023 za jeden z głównych celów postawili sobie popularyzację metodyki BIM wśród przedstawicieli jednostek przemysłowych. Jak słusznie zauważyła Katarzyna Orlińska-Dejer, prezes Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster), otwierając wydarzenie: Każda fabryka przyszłości, obok wyposażenia jej w nowoczesne linie produkcyjne, powinna być zaprojektowana, wybudowana, zarządzana i modernizowana z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i metodyk. I tu właśnie wchodzi BIM.

 

BIM4industry 2023

Fot. BIM Klaster

 

Ponad 200 uczestników w trakcie 11 prelekcji przyjrzało się, jak wygląda czwarta rewolucja przemysłowa w budownictwie i jakie korzyści dla branży przemysłowej niesie metodyka BIM.
Tegoroczną edycję wydarzenia rozpoczęły wystąpienia Grzegorza Polaka i Jarosława Sosnowskiego, przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, którzy podczas swoich prezentacji przedstawili działania związane z cyfryzacją procesu budowlanego zrealizowane i realizowane przez GUNB oraz dotychczasowe miejsce GINB jako przewodniczącej Grupy Roboczej ds. BIM przy Ministrze Rozwoju i Technologii. Blok pierwszy zakończyła prezentacja Daniela Kesslera z Krakowskiego Parku Technologicznego i Katarzyny Orlińskiej-Dejer z BIM Klaster, którzy omówili rolę hub4industry EDIH oraz formy wsparcia dla MŚP w procesie ewolucji do firm przyszłości.
Prezentacje bloku drugiego miały praktyczny wymiar i opierały się na doświadczeniach z realnych, rodzimych i zagranicznych projektów, w których zastosowano metodykę BIM, otwarte formaty wymiany danych oraz rozwiązania usprawniające obieg informacji w procesie inwestycyjno-budowlanym. Prelegenci mówili o tym, jakie problemy pozwalają one rozwiązać i jakie nowe możliwości stworzyć.
Blok trzeci dedykowany był takim tematom jak: cyfryzacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie od etapu budowy do aktualnej eksploatacji, wykorzystanie procesów opartych na BIM u producenta materiałów budowlanych oraz co zyskują poszczególne działy firmy dzięki lepszej wymianie. Ostatnim zagadnieniem poruszonym podczas konferencji BIM4industry były wybrane aspekty prawne cyfrowych narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM).
To był niezwykle intensywny dzień, podczas którego można było wysłuchać wielu praktycznych i inspirujących wystąpień. Cieszy fakt, że przykładów z rodzimego rynku z roku na rok jest coraz więcej. Cieszy także, że do grona uczestników wydarzenia dołączają przedstawiciele kolejnych firm. Organizatorzy dziękują prelegentom, uczestnikom i partnerom.
Więcej na: www.bim4industry.pl

 

Katarzyna Orlińska-Dejer
prezes zarządu BIM Klaster

 

 

Przeczytaj też:

Kongres ESG Polska Moc Biznesu

Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in