Konferencja BIM na budowie

17.06.2019

XXI Konferencja Izby Projektowania Budowlanego „BIM na budowie” była pierwszą zorganizowaną wspólnie z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Ranga oficjalnych, ministerialnych i samorządowych patronów oraz aktywność partnerów przyczyniły się do wysokiej frekwencji.

 

 

Celem konferencji „BIM na budowie” jest dążenie do uświadomienia uczestnikom procesu inwestycyjnego, jak korzystne jest modelowanie wszechstronnej informacji o budowie. Głównymi adresatami wydarzenia byli inwestorzy i wykonawcy, którzy szczególnie powinni być świadomi korzyści zastosowania metody BIM oraz warunków, w jakich możliwe jest jej użycie.

Prelegenci, starannie dobrani przez merytorycznego animatora przedsięwzięcia, członka Rady IPB Andrzeja Tomanę, w 10 referatach postarali się, aby uczestnicy otrzymali duża dawkę wiedzy o prawnych, technicznych i organizacyjnych zagadnieniach towarzyszących zastosowaniu BIM. Zwieńczeniem informacyjno-edukacyjnej części konferencji były prezentacje realizowanych w naszym kraju budów z zaawansowanym użyciem modelowania.

O pozytywnym odbiorze tematyki i jakości referatów świadczy fakt dużego udziału uczestników w kończącym spotkanie panelu dyskusyjnym. Wnioski z konferencji „BIM na budowie” prezentowane są na: maz.piib.org.pl i www.ipb.org.pl.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcieliby powrócić do prezentowanej tematyki, proszeni są o przesyłanie pytań lub spostrzeżeń na adresy: ipb@ipb.org.pl lub maz@maz.piib.org.pl.

 

 

 

Polecamy też: Technologia BIM. Pięć mitów na temat BIM-u

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in