Konferencja Bezpieczne Ciepło 2016

24.10.2016

13–15 października w Opolu odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczne Ciepło 2016”.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu, a współorganizatorami: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Wojewódzka Komenda Państwowej Staży Pożarnej w Opolu i Fundacja Bezpieczni w Domu.

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób z Polski, Czech i Niemiec. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, Państwowej Straży Pożarnej, projektantów, architektów, środowiska kominiarskiego oraz przedstawiciele przemysłu zajmującego się techniką grzewczą, kominową i wentylacyjną. Konferencję uświetnili również swoją obecnością posłowie na sejm RP Antoni Duda i Tomasz Kostuś.

 

Fot. Piotr Czepiel

 

Waldemar Drożdżol, starszy Cechu Kominiarzy w Opolu i prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, przywitał uczestników, następnie dr inż. Arkadiusz Mordak, prodziekan ds. współpracy i rozwoju WBiA, otworzył konferencję.

Zgodnie z tytułem konferencji, program dotyczył istotnych zagadnień bezpieczeństwa środowiska i użytkowania urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Konferencja podzielona była na następujące sesje: 1. – plenarną, związaną z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń grzewczych, 2. – bezpieczeństwo pożarowe, 3. – alternatywne rozwiązania w technice kominowej.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia teoretycznych i eksperymentalnych prac badawczych dotyczących technologii odprowadzania spalin i wentylacji. Wnioski z wygłoszonych referatów wielokrotnie wskazywały na konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych w odniesieniu do projektowania i eksploatacji systemów wymiany gazów. Na ogół po każdym referacie toczyła się dyskusja, kontynuowana później w kuluarach.

Patronaty honorowe na konferencją objęli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, JM Rektor Politechniki Opolskiej, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, European Federation of Chimney – Sweeps, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Polska Izba Ekologii.

Spektakularnym punktem programu konferencji był referat kpt. Piotra Gerlitza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Rozwój pożarów wewnętrznych – teoria i praktyka, którego elementem była symulacja pożaru przedstawiona na modelach domów mieszkalnych.

Za przygotowanie i przebieg konferencji odpowiadał mgr inż. Krzysztof Drożdżol, przewodniczący komitetu organizacyjnego, natomiast za program naukowy konferencji odpowiadał przewodniczący rady programowej, dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO prodziekan ds. nauki WBiA. Konferencję prowadziła dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet, zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego.

Uczestnicy postulowali zorganizowanie kolejnej edycji konferencji „Bezpieczne Ciepło”.

 

mgr inż. Krzysztof Drożdżol

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in