Komentarze po COP22

23.11.2016

Porozumienie zawarte w Paryżu okaże się sukcesem wyłącznie w przypadku aktywnego udziału w jego wdrażaniu samorządów – przekonuje burmistrz Rypina (kujawsko-pomorskie) Paweł Grzybowski.

Samorządowiec uczestniczył w zakończonej w piątek konferencji klimatycznej ONZ w marokańskim Marrakeszu (COP22) jako przedstawiciel Europejskiego Komitetu Regionów (KR), unijnego organu doradczego złożonego z przedstawicieli regionów, miast i gmin z państw członkowskich UE.

Dyskusje, które toczyły się w Marrakeszu, w głównej mierze dotyczyły wdrożenia porozumienia klimatycznego przyjętego przy okazji zeszłorocznego szczytu klimatycznego w Paryżu. Porozumienie, które weszło w życie na początku listopada tego roku, zakłada ograniczenie globalnego wzrostu średniej temperatury do poziomu „znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza” w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Według Grzybowskiego wysiłki na rzecz poprawy jakości środowiska wymagają oddolnych inwestycji, konieczne są również technologie niskoemisyjne. Jak zaznaczył, musi się to jednak odbywać przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki gospodarek lokalnych.

Grzybowski jest członkiem Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM). Jest to ciało doradcze, w skład którego wchodzą reprezentanci UE oraz 15 krajów partnerskich regionu śródziemnomorskiego, m.in. Maroka i Turcji. Członkowie ARLEM, którzy spotkali się podczas szczytu klimatycznego w Marrakeszu, mówili o zagrożeniach, jakie niesie za sobą niestabilność polityczna i gospodarcza w rejonie Morza Śródziemnomorskiego. Obszar ten jest jednym z regionów świata najbardziej narażonych na skutki globalnego ocieplenia.

 

 

Jak podkreślił Stanisław Szwabski, gdyński radny i członek Komitetu Regionów UE, wejście w życie umowy dotyczącej ochrony klimatu oznacza historyczny sukces.

Władze lokalne są w czołówce walki ze zmianami klimatycznymi i znacznie wyprzedziły państwa członkowskie w realizacji działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, łagodzenia skutków i ograniczania emisji. Okazało się, że lokalne działania są skuteczne i mogą prowadzić do trwałych efektów – powiedział Szwabski. Jak zauważył, na poziomie władz lokalnych walka ze zmianami klimatycznymi postrzegana jest jako szansa gospodarcza.

Działania lokalne – jak te zmierzające do poprawy charakterystyki energetycznej budynków, zrównoważonej mobilności miejskiej, gospodarki odpadami – mogą prowadzić do doskonałych wyników, jeśli realizowane są równocześnie w wielu dziedzinach, a także gdy wiedza i zasoby są transferowane również do krajów rozwijających się – zaznaczył polski przedstawiciel w Komitecie Regionów.

Jego zdaniem, inicjatywy takie jak Porozumienie Burmistrzów, które jest największym na świecie ruchem na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, są kluczowe w walce ze zmianami klimatu, ponieważ pomagają osiągać cele krajowe i międzynarodowe.

Władze samorządowe z różnych części świata przyjęły w Maroku deklarację ws. działania na rzecz klimatu. Oficjalna prezentacja dokumentu odbyła się na zorganizowanym w ramach COP 22 m.in. przez Komitet Regionów UE Szczycie Klimatycznym Przywódców Lokalnych i Regionalnych.

Samorządowcy przekonywali, że działania miast mają fundamentalne znaczenie dla zmniejszenia koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Zaapelowano więc, by zaangażować samorządy w przygotowanie i wykonanie planu ograniczenia zmiany klimatu. Podkreślono ponadto, że osiągnięcie realnych wyników wymaga odpowiednich środków finansowych.

Jak poinformował resort środowiska, w 2018 r. światowy szczyt klimatyczny odbędzie się w Polsce. Propozycję organizacji COP24 w naszym kraju, w imieniu polskiego rządu, zgłosił minister środowiska Jan Szyszko podczas wizyty w Marrakeszu. Polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto. Polska zredukowała swoją emisję CO2 o 32% względem wymaganych 6% przy jednoczesnym wzroście gospodarczym – podkreślił minister.

Jak wskazuje Ministerstwo Środowiska, Polska swoją politykę klimatyczną chce kształtować w oparciu o lasy wychwytujące dwutlenek węgla z atmosfery (leśne gospodarstwa węglowe) oraz odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim rozwój geotermii.

 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP/Centrum Prasowe PAP

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in