„Klimatyzacja obiektów szpitalnych” – po konferencji

21.04.2021

W konferencji wzięło udział 486 uczestników, którzy w ciągu kilku godzin mogli uzyskać informacje przedstawione przez naukowców, projektantów i lekarzy czynnie związanych z kształtowaniem warunków środowiska wewnętrznego w szpitalach.

 

Klimatyzacja obiektów szpitalnych

 

Pierwsza w formie zdalnej Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” odbyła się 26 marca br. Została zorganizowana przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Prezentację otwierającą konferencji „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” przedstawił dr n. med. Paweł Grzesiowski, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, w której zawarł kwestię wpływu warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19.

Kolejny referat „Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych” wygłosiła dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. Politechniki Warszawskiej, omawiając zarówno rozwój rozwiązań klimatyzacyjnych stosowanych w salach chorych, jak i parametry związane z elementami stosowanymi podczas operacji, wpływającymi na poziom zakażeń miejsca operowanego.

Jednoczesne spojrzenie chirurga i projektanta systemów klimatyzacji przedstawił dr n. med. Maciej Matłok z I+med. Omówił podstawy prawne związane z projektowaniem sal operacyjnych oraz parametry środowiska wewnętrznego, które wpływają na odczucia użytkowników pomieszczeń w szpitalach.

Dr Johan Nordenadler z Karolinska University Hospital opowiedział natomiast o procesie wyboru instalacji wentylacji i podjętych decyzjach przy budowie Karolinska University Hospital, które poprzedzone były szerokimi badaniami dotyczącymi jakości powietrza.

Kolejne spojrzenie praktyka przedstawił mgr biologii Krzysztof Kacperski, starszy specjalista higieny i epidemiologii w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, który omówił wyniki metaanalizy dotyczącej wpływu rodzaju nawiewu powietrza stosowanego w sali operacyjnej na częstość zakażenia ran w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego.

Natomiast dr Maciej Szczotko z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego opowiedział szczegółowo o procesie oceny higienicznej wyrobów stosowanych do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Metody uzyskania odpowiedniej jakości powietrza za pomocą procesu sterylizacji powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia przedstawiła dr inż. Sylwia Szcześniak z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Ismo Gronvall oraz Paweł Borowiecki z firmy Halton omówili z kolei perspektywy zastosowania modelowania CFD w prognozowaniu komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej w czasie zabiegu. Przedstawili trzy studia przypadków: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia).

Dr inż. Magdalena Młynarczyk (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) zajęła się w swojej prezentacji czynnikami wpływającymi na izolacyjność cieplną odzieży, metodami jej pomiaru, a także wynikami badań przeprowadzonych w komorze klimatycznej i za pomocą manekinów termicznych.

Ostatni referat wygłosił dr inż. Piotr Uścinowicz (PM Group), który omówił wyniki prowadzonych przez siebie badań dotyczących warunków środowiska cieplnego w salach chorych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Druga edycja konferencji planowana jest na 25 marca 2022 r. Więcej na klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl.

 

 

Czytaj także:

Instalacje sanitarne w szpitalach – zagrożenie czy ochrona przed zakażeniami bakteryjnymi

Systemy wentylacji i klimatyzacji a energooszczędność

Bezpieczne instalacje klimatyzacji i wentylacji

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in