Kalendarium (11. 2006 r.)

08.11.2006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)
Ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)
Ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 158, poz. 1123)
Znowelizowane przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego poprzez doprecyzowanie obowiązków o odpowiedzialności podmiotów funkcjonujących na krajowym rynku gazu, uściślenie zakresu ochrony podmiotów użytkujących paliwa gazowe oraz wprowadzenie obowiązku magazynowania na terenie Polski 3% planowanej rocznej wielkości importu gazu ziemnego.
Weszła w życie z dniem 20 września 2006 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 161, poz. 1142)
W rozporządzeniu określono wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, m.in. szpital uzdrowiskowy, sanatorium uzdrowiskowe, przychodnia uzdrowiskowa.
Weszło w życie z dniem 23 września 2006 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163)
Ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. Nr 165, poz. 1169)
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany terminów przekazywania przez banki i spółdzielnie wzajemnych, corocznych informacji o stanie zadłużenia dotyczącego kredytów mieszkaniowych. W terminie do końca marca każdego roku spółdzielnie mieszkaniowe będą miały obowiązek informowania osób zajmujących zadłużone lokale o stanie zadłużenia dotyczącego tych lokali. Ponadto rozporządzenie dostosowuje przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. Nr 51, poz. 440) do obowiązującej ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).
Weszło w życie z dniem 1 października 2006 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. Nr 165, poz. 1170)
Nowelizacja dostosowuje przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. Nr 51, poz. 441) do obowiązującej ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.). Nowelizacja związana jest m.in. z dokonaną w ww. ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. zmianą definicji kredytobiorcy, przez którego należy rozumieć nie tylko członka spółdzielni mieszkaniowej, zajmującego lokal obciążony kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię, ale także osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zajmującą lokal obciążony kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię.
Weszło w życie z dniem 1 października 2006 r. (…)
ANETA MALAN
Specjalista w zakresie prawa budowlanego

  Zamów
prenumeratę

Więcej – czytaj w „Inżynierze budownictwa”, listopad 2006. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.