Jakie korzyści daje stosowanie sprężenia w konstrukcjach budowlanych?

22.07.2016

W ostatnich latach na polskim rynku budowlanym obserwujemy stały przyrost ilości konstrukcji sprężonych.

Popularność tej technologii przyczyniła się do poszukiwania coraz to nowych zastosowań w konstrukcjach budowlanych.

Największy udział konstrukcji sprężonych obserwować można w budownictwie mostowym. Poza tradycyjnymi rozwiązaniami, takimi jak sprężenie podłużne ustrojów nośnych, podejmowane są próby innego zastosowania kablobetonu. Przykładem jest sprężenie poprzeczne dźwigarów pozwalające na uzyskanie dużego wysięgu wsporników. Cięgna stosowane są w celu zwiększenia sztywności poprzecznej płyty jezdnej. Sprężenie pozwala na znaczną redukcję zbrojenia poprzecznego.

Zalety kablobetonu wykorzystywane są także przy wykonywaniu zbiorników. Głównym wskazaniem do sprężenia tego typu budowli są wymagania szczelności, np. w zbiornikach na biomasy, paliwa. Wykonanie konstrukcji żelbetowej wolnej od rozwoju rys jest trudne i nieekonomiczne. Natomiast w stanie pełnego sprężenia żadne rysy nie wystąpią.

W budownictwie kubaturowym przy zastosowaniu sprężenia płyt stropowych możliwa jest redukcja ich grubości oraz wzrost rozpiętości przęseł. Pierwsze pozwala na znaczne ograniczenie ciężaru własnego konstrukcji, co ma wymierny wpływ na posadowienie. Drugie wpływa na możliwość ograniczenia ilości słupów, co pozwala na wygospodarowanie większej powierzchni użytkowej.

 

Tomasz Wendykowski

menedżer ds. sektora inżynieryjnego

ULMA Construccion Polska S.A.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in