Jakie fundamenty, jakie podłoże i co daje Eurokod 7

22.06.2012

9 maja br., podczas XVIII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska w Kielcach, Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz firma ViaCon Polska zorganizowały konferencję „Podłoże i fundamenty budowli drogowych”.

Jej celem była popularyzacja wiedzy o projektowaniu i wykonywaniu fundamentów palowych oraz wzmacnianiu podłoża gruntowego, a wiedzą z uczestnikami konferencji dzielili się doświadczeni naukowcy i praktycy.

W dwóch sesjach zostało zaprezentowanych osiem referatów dotyczących: metod badań podłoża dróg, sposobów wzmacniania podłoża dróg, budowy autostrad na terenach o zdegradowanym oraz słabym podłożu, fundamentów konstrukcji gruntowo-powłokowych z blach falistych, projektowania pali wg Eurokodu 7, stosowania kolumn DSM przy posadowieniu turbin wiatrowych i wiaduktów, mikropalowego posadowienia wiaduktu oraz optymalizacji fundamentów palowych. Każdą sesję kończyło podsumowanie przedstawiane przez prowadzącego obrady oraz dyskusja.

 

Dr inż. Janusz Sobolewski

 

Prelegenci omawiali nie tylko rozwiązania techniczne, ale również odnosili się do spraw przepisów i norm, m.in. dr hab. Marek Tarnawski uzasadniał potrzebę nowej „instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”. Wielokrotnie nawiązywano do Eurokodu 7 poświęconemu projektowaniu geotechnicznemu, który – jak stwierdził dr Dariusz Sobala – „jest już rzeczywistością” i wdrażany będzie nie tylko w Europie. Dr Sobala zauważył jednak, że choć Eurokody są bardzo wartościowym systemem wiedzy, to są także systemem skomplikowanym i nie należy ich stosować do niewielkich, prostych konstrukcji, jak również nie wolno ich stosować do konstrukcji wysokiego ryzyka.

 

Krystyna Wiśniewska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in