Jak zmniejszyć hałas instalacji?

04.10.2011

Hałas instalacji można zmniejszyć przede wszystkim przez właściwie zaprojektowany system klimatyzacyjny.

Prawidłowo wykonany projekt: odpowiednie prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych, odpowiednio dobrany system do charakterystyki budynku i priorytetów użytkownika, właściwy wybór urządzeń i poszczególnych komponentów systemu klimatyzacyjnego, analiza akustyczna systemu i materiałów tłumiących dźwięk itp. to podstawowe elementy walki z nadmiernym hałasem.

Jeżeli system zostanie zaprojektowany niewłaściwie, redukcji emisji hałasu należy doszukiwać się przez zastosowanie dodatkowych biernych i aktywnych elementów tłumiących hałas w postaci tłumików dźwięku, amortyzatorów, połączeń elastycznych, zmianę przekrojów kanałów wentylacyjnych, zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych oraz innych zabiegów mających na celu zmniejszenie hałaśliwości.

 

mgr inż. Bartłomiej Adamski

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in