Jak właściwie interpretować przepisy

10.04.2007

22 lutego br. w Lublinie miało miejsce forum dyskusyjne nt. „Prawo budowlane w praktyce”.

22 lutego br. w Lublinie miało miejsce forum dyskusyjne nt. „Prawo budowlane w praktyce”.
Organizatorzy: Lubelska OIIB, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie starali się podczas spotkania odpowiedzieć na pytanie: jak konkretne regulacje prawne przekładać na praktyczne stosowanie ich w pracy inżyniera?

Wystąpienie Małgorzaty Mackiewicz, dyrektora departamentu orzecznictwa GUNB, koncentrowało się wokół błędów popełnianych przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w procesie inwestycyjnym. Pani dyrektor przedstawiła najczęściej popełniane wykroczenia przeciw prawu poszczególnych uczestników procesu budowlanego. Zarówno w grupie projektantów, jak i kierowników budów, a także inspektorów nadzoru inwestorskiego pewne błędy są powtarzalne. Nieraz wynikają one z niewiedzy, nieraz z zaniedbania, a bywa, że względy komercyjne przeważają i inżynier rozmija się z prawem. Kolejne referaty: na temat BIOZ st. inspektora p. Wojciecha Dziedzica oraz planowanych zmian w prawie budowlanym – p. Wojciecha Boryca, interpretacji uprawnień budowlanych – p. Wojciecha Nurka, oraz zagadnień związanych z kodeksem etyki zawodowej – p. Władysława Króla – dopełniły części pierwszej seminarium. W drugiej rozgorzała dyskusja na temat określonych problemów przy interpretacji Prawa budowlanego, kierunków jego zmian, etyki zawodowej inżynierów i przykładów jej braku. Na zakończenie spotkania Zbigniew Mitura – przewodniczący Lubelskiej OIIB, obiecał następne, podobne seminarium. (B.M-T. )

ZAMÓW PRENUMERATĘ
Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
marzec 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in