Jak dobrać grubość i długość płyt warstwowych na ściany elewacyjne i dachy?

29.12.2021

Odpowiedź jest krótka i prosta: wymiary płyty należy dobrać tak, aby spełniały oczekiwania inwestora i wymagania prawne. A dokładniej?

System lekkiej obudowy z płyt warstwowych jest popularnym materiałem stosowanym do wykonywania lekkiej obudowy obiektów budowlanych. Dzięki bardzo dobrej izolacyjności termicznej przeznaczony jest przede wszystkim do obudowy ścian i dachów obiektów ogrzewanych. Jego izolacyjne właściwości przyczyniają się do znaczących oszczędności finansowych.

 

Obiekt wykonany z płyt warstwowych dachowych i ściennych Paneltech

Fot. 1. Obiekt wykonany z płyt warstwowych dachowych i ściennych Paneltech

 Płyty elewacyjne i dachowe – dobierz grubość

Grubość płyty warstwowej przeznaczonej na ściany elewacyjne i dachy ma bezpośredni wpływ na izolacyjność termiczną oraz wytrzymałość mechaniczną płyty. W zależności od rodzaju rdzenia wpływa także na parametry odporności ogniowej. Już na etapie projektowania obiektu należy dobrać taką grubość płyty, aby jej współczynnik przenikania ciepła UC nie przekroczył wartości określonej w aktualnych „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Wartość współczynnika jest uzależniona od rodzaju przegrody i przeznaczenia pomieszczenia. Im wyższa ma być temperatura w budynku, tym lepsza musi być izolacyjność ścian oraz pokrycia dachowego, a tym samym niższy współczynnik UC.

 

Pierwszym wyborem powinna być płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PIR lub PUR, ponieważ łączy w sobie bardzo dobrą izolację termiczną, wytrzymałość oraz reakcję na ogień z atrakcyjną ceną. Płyty elewacyjne Paneltech już przy grubości 120 mm, a dachowe przy grubości 160 mm spełniają wymagania izolacyjności termicznej dla pomieszczeń ogrzewanych (t > 16ºC). Nie bez znaczenia jest fakt, że izolacyjne panele warstwowe ważą nie więcej niż 15 kg/m2, a do tego przenoszą obciążenia zewnętrzne na dużych rozpiętościach podkonstrukcji.

 

Jeśli dla inwestycji kluczowa jest ognioodporność przegrody powyżej 30 min lub wystąpi konieczność wykonania ściany oddzielenia pożarowego, to konieczne będzie zastosowanie płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej, dostępnych w grubościach od 40 do aż 200 mm.

 

Można przyjąć, że pod względem poziomu izolacji termicznej odpowiednikiem ściennej płyty warstwowej PIR/PUR o grubości 100 mm jest płyta z rdzeniem styropianowym lub z wełny mineralnej o grubości mniej więcej 170 mm.

 

Oddzielnym zagadnieniem są warstwowe płyty izolacyjno-konstrukcyjne stosowane do wykonania ścian i sufitów w komorach chłodniczych i mroźniczych. Tego typu obiekty są wykonywane w niemal 100% z tzw. płyt chłodniczych PW PIR-CH o najlepszej izolacyjności i grubości dochodzącej do 200 mm.

 

Do budowy ścian wewnętrznych lub zewnętrznych (w budynkach nieogrzewanych) można wykorzystać płyty cieńsze, od grubości 40 mm. Pamiętać należy jednocześnie o sprawdzeniu nośności płyty.

 

Elewacja z płyt warstwowych Paneltech

fot. 2. Elewacja z płyt warstwowych Paneltech

Wymiar płyty izolacyjno-konstrukcyjnej

Długość płyty warstwowej zależy od możliwości technologicznych produkcji i montażu oraz właściwości fizycznych płyty. Bardzo duży wpływ na ograniczenie długości elementu ma kolor zewnętrznej stalowej okładziny płyty. Im ciemniejszy kolor, tym większa absorpcja promieniowania słonecznego i odkształcanie się płyty warstwowej. Dlatego dla ciemnych kolorów okładzin zaleca się ograniczenie długości do 7 m i montaż w układzie jednoprzęsłowym, podczas gdy dla bardzo jasnych kolorów długość płyty może dochodzić nawet do 16 m.

 

Im większa grubość płyty elewacyjnej lub dachowej, tym zasadniczo większy dopuszczalny rozstaw podpór. Największą wytrzymałość, a więc i długość, mają płyty izolacyjno-konstrukcyjne z rdzeniem poliuretanowym PIR lub PUR. Przykładowo dla płyt PW PIR-S od grubości 100 mm dopuszczalna maksymalna długość to 15,8 m, podczas gdy dla płyt z rdzeniem z wełny mineralnej  PWW-S/PWW-S lite będzie to już tylko 10 m, a nawet 7 m dla grubości powyżej 180 mm.

 

Trzecim wymiarem płyty warstwowej, poza grubością i długością, jest szerokość modułu płyty. W zależności od typu płyty może mieć wymiar:

– 1130 mm (dla najbardziej popularnych płyt ściennych S z zamkiem widocznym i chłodniczych CH),

– 1050 mm (preferowany dla płyt z ukrytym mocowaniem SU i jedyny dla płyt dachowych D)

– 1000 mm (opcjonalny dla płyt S, CH i SU).

 

 Płyta warstwowa ścienna PW PIR-S Paneltech

Fot. 3. Płyta warstwowa ścienna PW PIR-S Paneltech

 

Podsumowanie

O wyborze rodzaju płyty warstwowej oraz jej wymiarów decydują architekt i konstruktor w porozumieniu z inwestorem. Wybrana płyta warstwowa musi spełniać wymagania stawiane przegrodzie przez obowiązujące przepisy prawne w zakresie izolacyjności termicznej, wytrzymałości, odporności i reakcji ogniowej. A kwestia jej wymiarów jest wynikową powyższych parametrów.

 

Jeśli szukasz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu >>> https://www.izbudujemy.pl/firmy/181/PANELTECH

 

Materiał promocyjny firmy PANELTECH sp. z o.o. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in