Jacek Kulig nowym prezesem European Association for ETICS

18.12.2020

European Association for ETICS (EAE) to organizacja reprezentująca europejskich producentów ociepleń budynków. Jacek Kulig będzie przewodził pracom EAE przez dwa lata.

 

Jacek W.Kulig jest wiceprezesem polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Obecność Polaka na europejskim, kluczowym dla sektora stanowisku to nobilitacja, odpowiedzialność ale też sygnał, że rodzima branża ETICS ma wiele do powiedzenia na międzynarodowym forum.

 

Jacek W. Kulig współtworzył, w 2003 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, a pięć lat później był jednym z inicjatorów utworzenia European Association for ETICS. Od wyborów, które odbyły się 15.12.2020r., będzie stał na jego czele, jako pierwszy Prezes Zarządu EAE z Europy Środkowo-Wschodniej. Wybór polskiego eksperta to ważne wydarzenie dla całego krajowego sektora ETICS.

 

Jacek Kulig

 

Polska branża ociepleń rozwinęła się w imponującym tempie – ocenia Jacek W. Kuilg. – Obecnie nasz rynek jest największy w Europie a jego potencjał wciąż rośnie. Nie mówię tu wyłącznie o wartości mierzonej możliwościami inwestycyjnymi, ale przede wszystkim o wysokich kompetencjach naszych specjalistów z dziedziny ETICS, dzięki którym Polska jest dziś ważnym miejscem transformacji systemów ociepleń. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, ich maksymalnie wysoką jakością i bezpieczeństwem, jesteśmy też poligonem zdobywania kwalifikacji dla wykonawców, nie tylko z Polski, którzy realizują później zlecenia na terenie całej Europie. Z jednej strony nakłada to na nas wielką odpowiedzialność, z drugiej, nasz merytoryczny potencjał daje realne szanse wpływu na rozwój branży w pożądanym zarówno przez konsumentów, producentów, jak i rosnące wymagania środowiskowe, kierunku. Mamy w Polsce specjalistów światowej skali – to naukowcy, technolodzy, eksperci pracujący w firmach sektora chemii budowlanej. Zamierzam mocno korzystać z ogromnego potencjału ich wiedzy i doświadczenia w pracy na europejskim forum – mówi Jacek W. Kulig, nowo wybrany Prezes Zarządu European Association for ETICS (EAE).

 

Wybór Jacka Kuliga to świetna wiadomość dla nas wszystkich z wielu powodów. Kandydaturę Jacka na szefa EAE poparły jednogłośnie wszystkie kraje, doceniając aktywność kandydata na arenie międzynarodowej oraz dokonania polskiej branży ociepleniowej – wyjaśnia dr inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. – Organizacje branżowe na poziomie europejskim są ważnym elementem stanowienia prawa gospodarczego, adaptują one swoje strategie reprezentacji interesów do szybko zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego oraz prowadzą działalność lobbingową na forum Unii Europejskiej. I na wybór Polaka na szefa ważnej europejskiej organizacji branżowej należy patrzeć także z takiej perspektywy. To wyjątkowo ważne dzisiaj ze względu na sytuację krajową, gdzie decyzje dotyczące istnienia i rozwoju branży zapadają w pośpiechu, często bez należytych konsultacji z przemysłem. A przecież przed budownictwem stoją wielkie wyzwania związane z koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego – dodaje Jacek Michalak.

Czytaj też:

 

Nowy Prezes Zarządu EAE deklaruje chęć kontynuowania dotychczasowej linii działania europejskiej organizacji, skupiającej się na podnoszeniu standardów jakości, wykonawstwa oraz wysokiej rangi aspektu środowiskowego systemów ociepleń.

Ważnym dla mnie tematem jest także transfer wiedzy pomiędzy zrzeszonymi w EAE lokalnymi organizacjami – podkreśla Jacek W. Kulig. – Nie wszystkie europejskie rynki znajdują się obecnie na tym samym momencie rozwoju. Chciałbym, żeby delegacje krajów, które mają mniejsze doświadczenie otrzymywały maksymalne wsparcie od tych bardziej doświadczonych.

 

W skład nowo wybranego Zarządu European Association for ETICS, oprócz reprezentanta Polski, weszli: prof. Zuzana Sternova (wiceprezes zarządu) szefowa słowackiej organizacji, na co dzień związana z Technický skúšobný ústav stavebný n. o. (TSUS) w Bratysławie, Christoph M. Stolz (członek zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe i public relations) reprezentujący niemieckie VDPM, Alessandro Siragussa (członek zarządu odpowiedzialny za marketing) z włoskiej organizacji Cortexa, Dr. Clemens Hecht (członek zarządu odpowiedzialny za pracę Komitetu Technicznego EAE) reprezentujący austriacką organizację QG WDS.

 

 

Wyszukaj: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in