Izby i związki organizacji budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej będą współpracowały przy wdrażaniu BIM

20.10.2015

1–4 października br. odbyło się XXII Spotkanie Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej, którego współorganizatorami były Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Na spotkaniu gościli reprezentanci organizacji zawodowych inżynierów i techników budownictwa z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Uroczystość inauguracyjna odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku. Przybyli na nią przedstawiciele władz administracyjnych, samorządowych i firm partnerskich. Wśród gości honorowych byli m.in. Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, oraz Joanna Demediuk, zastępca dyrektora Departamentu Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także Jacek Szer, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB, Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB, i Zbigniew Grabowski, Prezes Honorowy PIIB.

 

 

Głównym tematem tegorocznego spotkania było wdrażanie technologii BIM, pozwalającej na optymalizację prowadzenia inwestycji przez modelowanie informacji o budynkach i budowlach oraz koordynowanie działań wszystkich uczestników procesu budowlanego. Referat wprowadzający przedstawił Paweł Wierzowiecki reprezentujący stronę polską, ekspert BIM, natomiast stan zaawansowania w poszczególnych krajach Grupy V-4 referowali przedstawiciele z Czech, Słowacji i Węgier. Uzyskano także dodatkowe informacje w tym zakresie od reprezentanta z Litwy. Uczestnicy spotkania uznali za priorytet wdrożenie BIM w obszarze inwestycji publicznych w budownictwie, zgodnie z Dyrektywną Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Za konieczne uznano nawiązanie współpracy organizacji inżynierskich wchodzących w skład Grupy V-4 w zakresie, jaki uznają za potrzebny, dla realizacji tego zamierzenia. W tym celu powołano zespół ekspertów składający się po jednej osobie z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Za istotne uznano również nawiązanie współpracy z brytyjską organizacją ICE (Institution of Civil Engineers) w celu wykorzystania znaczących doświadczeń uzyskanych przy wdrażaniu BIM w Wielkiej Brytanii.

 

 

Uczestnicy spotkania poparli wniosek strony polskiej w sprawie wystąpienia do swoich rządów o ujednolicenie na szczeblu państwowym nazewnictwa, struktury i klasyfikatora BIM.

Na zakończenie XXII Spotkania Izb i Związków Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisano porozumienie o współpracy przy wdrażaniu BIM.

Uczestnicy obrad Grupy V-4 mieli także okazję poznać nowoczesne inwestycje powstałe w Gdańsku przy współudziale środków unijnych oraz wzięli udział w obchodach Pomorskiego Dnia Budowlanych.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in