Inżynier budownictwa, wrzesień 2020

01.09.2020


 

Spis treści:
 

 1. Obradowało Prezydium Krajowej Rady PlIB
 2. Nowy przewodniczący Świętokrzyskiej OIIB
 3. Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB
 4. O gospodarce wodnej oraz działaniach ministerstwa
 5. Kto składa oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej
 6. Praktyka zawodowa – cz. I
 7. Renegocjacja przez podwykonawcę warunków umowy z powodu epidemii koronawirusa
 8. Odpowiedzialność biura projektowego za szkodę wyrządzoną błędem projektowym
 9. Dostosowanie obiektów do wymagań osób niepełnosprawnych – wnętrza budynków
 10. Obiekt o konstrukcji drewnianej – od pomysłu, przez przepisy, do realizacji
 11. Kalendarium
 12. Rezygnacja kierownika budowy
 13. DEEPSPOT – wyjątkowy obiekt w Mszczonowie
 14. Narzędzie do analizy wymagań jakościowych konstrukcji spawanych
 15. Jak projektować bezpieczne drogi?
 16. Renewable energy sources – an introduction
 17. DODATEK: Zmiany w Prawie budowlanym
 18. Prawo budowlane po nowemu
 19. Istotne odstąpienia od projektu budowlanego
 20. Zmiany w katalogu inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia
 21. Obowiązek ustanowienia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 22. Normalizacja i normy
 23. Przemarzanie gruntu a projektowanie fundamentów – cz. II
 24. Beton wciąż ewoluuje!
 25. Jak nie doprowadzać zabytkowego budynku do ruiny?
 26. CRYSTARID®-IK – certyfikowany wyrób budowlany do Iniekcji Krystalicznej®
 27. Sięgać poza swoją branżę
 28. Wpływ modyfikacji budowy krzyżowego wymiennika ciepła na efektywność odzysku ciepła
 29. Niskociśnieniowa wentylacja mechaniczna Hybryd16 w budownictwie wielorodzinnym
 30. Współczesne kładki dla pieszych – cz. II – Kładki stalowe
 31. Słupy oświetleniowe z betonu – cz. I
 32. Pompy ciepła
 33. W biuletynach izbowych…

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in