„III Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań”

22.04.2024

„III Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań” to największe wydarzenie tego typu w kraju, które odbędzie się 17 maja 2024 r. w Olsztynie.

 

„III Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań”

 

„III Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań” – BMR 2024 obejmą m.in. symulację katastrofy rusztowania z osobami pracującymi na nim, przygotowaną przez firmę JURGO przy asyście PSP i ratowników medycznych. Odbędzie się też debata z udziałem osób blisko związanych z branżą, które mają wpływ na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem rusztowań. Zaplanowano zawody monterów rusztowań, figury zmontowane z rusztowań, walki rycerskie w ringu z rusztowań, liczne pokazy, seminaria i konkursy z nagrodami. Wstęp jest bezpłatny.

 

Cel BMR 2024:

 • podnoszenie bezpieczeństwa pracy na wysokości z wykorzystaniem rusztowań i środków bhp;
 • promowanie dobrych praktyk, przeciwdziałanie złym nawykom zagrażającym bezpieczeństwu życia i zdrowia na budowach;
 • edukacja pokoleniowa, kształtowanie świadomości w zakresie rusztowań i bezpiecznej pracy na wysokości młodzieży szkół zawodowych, średnich i wyższych technicznych oraz środowiska budowlanego, pracowników, kierowników i inspektorów budowlanych i bhp, właścicieli firm;
 • promowanie i pokaz indywidualnego i zbiorowego sprzętu bhp do pracy na wysokości w teorii i praktyce, z wykorzystaniem rusztowań;
 • pokaz działający na wyobraźnię wybranych niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą wystąpić na budowie z udziałem rusztowań i nieprawidłowego sprzętu do pracy na wysokości;
 • przedstawienie zawodu montera rusztowań jako odpowiedzialnego, niebezpiecznego i trudnego;
 • promowanie prawidłowego montażu i demontażu, eksploatacji rusztowań i szalunków;
 • przedstawienie producentów i dystrybutorów rusztowań, szalunków działających w Polsce;
 • przedstawienie produktów i producentów sprzętu bhp, elektronarzędzi, narzędzi, chemii budowlanej i innych;
 • spotkanie z instytucjami współpracującymi z branżą budowlaną, rusztowaniową, szalunkową;
 • spotkanie z autorytetami i specjalistami branży budowlanej z zakresu bhp i rusztowań.

 

„III Mistrzostw Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań” to:

 • rywalizacja ekip monterów rusztowań, oceniana przez sędziów PIP i SBŁ-WIT;
 • targi branży budowlanej zakresu: rusztowania, szalunki, sprzęt bhp, elektronarzędzia, narzędzia, chemia budowlana i inne;
 • pokazy dobrych praktyk na budowach, ciekawych rozwiązań budowlanych, ewakuacji osoby poszkodowanej z rusztowania oraz udzielenia pierwszej pomocy;
 • seminaria, wykłady dotyczące bezpieczeństwa i poprawy przepisów z zakresu bezpiecznego stosowania rusztowań w budownictwie oraz pracy na wysokości;
 • konkursy w trakcie wydarzenia i rozstrzygnięcie wcześniej ogłoszonych konkursów;
 • integracja branży rusztowaniowej, szalunkowej, bhp w celu wypracowania wspólnego kierunku  działania na rynku polskim, np. w sprawie ujednolicenia przepisów.

 

Mistrzostwa poprowadzi Andrzej Brzozowski, redaktor radia ESKA. Moderatorem debaty „Śmierć na rusztowaniu – czy stać nas na to?” będzie Urszula Gawrysiak, dyrektor „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, zaś jej uczestnikami – przedstawiciele m.in. Głównego Inspektora Pracy PIP, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ZZ „Budowlani”, SBŁ WIT, PZPB i Uniwersytetu Technicznego Darmstadt w Niemczech.

Po mistrzostwach, 17 maja, odbędzie się bankiet w hotelu Omega, na którym zostanie rozstrzygnięty konkurs pt. „Rusztowanie i monter roku” ogłoszony przez PIGR.

 

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym przez: Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostę Powiatu Olsztyńskiego, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Organizator zachęca też z do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Najciekawsze zdjęcie rusztowania”. Wystarczy przesłać na adres: bmrmistrzostwa@gmail.com własnoręcznie zrobione zdjęcie.

Informacje o wydarzeniu na: rusztowania-jurgo.pl/bmr

 

 

Czytaj także:

Praca na rusztowaniach budowlanych – zagrożenia

Projektowanie i użytkowanie rusztowań z wykorzystaniem nowych technologii

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in