II Konferencja Obiekty budowlane na terenach górniczych

24.08.2016

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach zaprasza projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru na konferencję Obiekty budowlane na terenach górniczych „Diagnozowanie, sposoby wzmocnień i napraw istniejących konstrukcji”.

Wydarzenie odbędzie się 9–10 listopada br. w Siemianowickim Centrum Kultury – Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach.

Konferencja organizowana w formie wykładów i warsztatów ma stanowić pomoc projektantom, wykonawcom oraz inspektorom nadzoru przy diagnozowaniu i wzmacnianiu istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych. Jest kontynuacją I konferencji zorganizowanej w 2014 r. przez Katowicki Oddział PZITB.

Celem jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, praktycznej i gotowej do bezpośredniego zastosowania wiedzy na wybrany temat. Konferencja obejmuje około 15 wykładów przedstawionych przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów.

Wydarzeniu będą towarzyszyć stoiska wystawiennicze specjalistycznych firm i przedsiębiorstw, związane z główną tematyką.

Szczegółowy program, karta zgłoszenia oraz koszty uczestnictwa zawarte są w komunikacie konferencyjnym zamieszczonym na www.pzitb.katowice.pl.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in