Hydroizolacje rolowe z tworzyw sztucznych – wybrane zagadnienia

29.12.2023

Zaprojektowanie zabezpieczenia wodochronnego z folii z tworzyw sztucznych wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy. Przede wszystkim sam obiekt musi być zaprojektowany w sposób umożliwiający wykonanie powłoki wodochronnej. Dlatego punktem wyjścia jest przeanalizowanie sposobu posadowienia budynku/budowli i rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów oraz rodzaju występujących trudnych i krytycznych miejsc.

 

Hydroizolacja nie jest elementem decydującym o bezpieczeństwie budynku, ma natomiast bezpośredni wpływ na komfort użytkowania obiektu oraz zdrowie przebywających w nim osób, dlatego sposób zaprojektowania i wykonania powłok wodochronnych nie może być przypadkowy. Poprawne projektowanie i wykonawstwo nie jest jednak łatwe z powodu braku aktualnych norm, wytycznych i zaleceń dotyczących zasad konstruowania zabezpieczeń przeciwwodnych. Normy europejskie definiują wprawdzie pewne wymagania stawiane materiałom hydroizolacyjnym, dzieląc je na klasy, nic nie mówią jednak o możliwości zastosowania materiału (a w niektórych przypadkach wręcz wprowadzają w błąd). Wynika ono bowiem nie ze spełnienia wymagań normowych, ale z analizy:

  • warunków gruntowo-wodnych i związanego z nimi doboru rodzaju systemu (nie materiału) hydroizolacyjnego, z uwzględnieniem rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów (płyta fundamentowa, ławy, materiał ścian fundamentowych itp.);
  • uwzględnienia przy doborze materiałów ewentualnej agresywności wód gruntowych;
  • możliwości wykonania detali (uszczelnień dylatacji, przejść rurowych itp.).

Dopiero na tym etapie przeprowadza się analizę parametrów materiału hydroizolacyjnego (przyczepność, elastyczność/zdolność mostkowania rys, odporność na obciążenia mechaniczne itp.).

 

>>> Hydroizolacje powłokowe vs. bezpowłokowe

>>> Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody

>>> Co inżynier budownictwa powinien wiedzieć o osuszaniu budynków

Hydroizolacje – poprawne projektowanie i wykonawstwo

Bardzo ważna jest starannie przygotowana dokumentacja techniczna. W tym przypadku szczególne znaczenie ma określenie „staranna”. Chodzi o to, by już na etapie projektowania powstały: szczegółowe rysunki detali (np. połączenia izolacji pionowej z poziomą, sposobu zabezpieczenia strefy cokołowej, uszczelnienia dylatacji, przejść rurowych – jest to w zasadzie wymóg formalny, jednak często lekceważony) oraz analiza kosztów wykonania powłok wodochronnych. Jeżeli chodzi o rysunki detali, najlepiej, gdyby ujmowały one konkretne rozwiązanie technologiczno-materiałowe – muszą definiować rodzaj zastosowanego materiału (np. masa KMB, papa termozgrzewalna, elastyczny szlam, folia z tworzywa sztucznego), podając kluczowe dla trwałości eksploatacyjnej parametry stosowanego materiału wodochronnego. Modyfikacja detali możliwa jest jedynie ze względu na specyfikę konkretnego materiału konkretnego producenta (np. gruntowanie/brak gruntowania, sposób wklejania taśmy, stosowanie wkładki zbrojącej/fizeliny ochronnej), nie może jednak w znaczący sposób zmieniać zasadniczych wymogów, takich jak najważniejsze parametry materiału hydroizolacyjnego czy liczby/grubości warstw. Z kolei analiza kosztów jest potrzebna, aby na etapie wykonawstwa nie pojawiła się konieczność wymiany materiału na tańszy.

 

hydroizolacje

 

Poprawna dokumentacja to pierwszy etap sukcesu, drugi to poprawne wykonawstwo. Po pierwsze, nie wolno dopuszczać do samowolnej modyfikacji technologii wykonywanych prac przez wykonawcę. Po drugie, bezwzględnie konieczne jest kontrolowanie poszczególnych etapów prac. Po trzecie, należy zwrócić szczególną uwagę na detale (znajdują się one na początku listy najczęstszych przyczyn przecieków).

 

Dlatego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią te wynikające z obecności wilgoci. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

 

W dalszej części artykułu:

Jak wybrać hydroizolację odpowiednią do dla danego obiektu, rozwiązań konstrukcyjnych i warunków wodnych

Zastosowanie folii z tworzyw sztucznych

Hydroizolacje z tworzyw sztucznych – wymagania normowe

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 12/2023 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

mgr inż. Maciej Rokiel
rzeczoznawca budowlany SITPMB-NOT; rzeczoznawca mykologiczno-budowlany PSMB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in