GINB o geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

03.12.2019

Czy geodezyjna dokumentacja powykonawcza załączana do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie musi być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie materiałów do zasobu geodezyjno-kartograficznego lub pieczątką wpływu dokumentacji do ośrodka?

 

Fot. Free-Photos – pixabay.com

 

To pytanie skierował pisemnie Zbigniew Kledyński – prezes PIIB do Norberta Książka – głównego inspektora nadzoru budowlanego. GINB odpowiedział, że ani przepisy ustawy Prawo budowlane, ani ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie obligują, aby mapy (kopie) powstałe w wyniku prac geodezyjnych i dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie miały być uwierzytelniane lub opatrywane klauzulami, o których mowa w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wystarczającym jest, jeżeli geodezyjna dokumentacja zostanie podpisana wyłącznie przez jej wykonawców, bez opatrywania jej jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

 

Pismo GINB

 

Źródło: PIIB

 

Przeczytaj też: Szybsze inwestycje dzięki zmianom w prawie geodezyjnym i kartograficznym?

O projekcie nowej ustawy planistycznej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in