Fenster

18.07.2016

Moderne Fenster sind nicht mehr nur Bauerzeugnisse, deren einzige Aufgabe der Einlass vom Tageslicht ist. Sie sorgen für Komfort, Mikroklima und Sicherheit, schützen vor Umwelteinflüssen.

Deshalb werden an Fenster immer wieder neue Anforderungen gestellt:

– Lebensdauer

– Luftdurchlässigkeit

– Schlagregendichtheit

– Widerstand gegen Windlast

– Brandschutz

– Wärmedämmung

– Schallschutz

– Einbruchhemmung

– Tragfähigkeit der Sicherungsanlagen.

Fortschrittliche Technologien geben den Fenstern immer neue Funktionen an. Die Beschichtung mit einem Siliciumfilm und Titandioxid-Nanopartikeln ermöglicht Fenster für die Energiegewinnung zu nützen. Man kann auch Fenster als interaktiver Touchscreen benutzen. Auch ihre Hauptaufgabe wie natürliche Belichtung wird dank der neuen Ideen und Erfindungen (z.B. Lichtumlenkplatte ) effektiver erfüllt.

Je weiter entwickeln sich Technologien, desto kompilizierter sind Fenster. Benennungen von Fensterelementen sind außerdem oft landschaftlich bedingt, was macht zusätzliche Probleme. Unten erklären wir meistgebrauchte Vokabeln.   

 

Fensterelemente

 

Elemente der Kunststofffenster

 

Öffnungsarten des Flügels

 

mgr germ., inż. ochr. środ. Inessa Czerwińska
dr inż. Ołeksij Kopyłow (ITB)

 

Vokabeln:

die Anforderung-en – wymaganie

die Belichtung-en – naświetlanie, oświetlenie

der Bereich-e – zakres, obszar

der Brandschutz – ochrona przeciwpożarowa

die Beschichtung-en – pokrycie, powłoka

die Einbruchhemmung – ochrona przed włamaniem

der Einlasse – wlot, wpust

entwickeln sich – rozwijać się

erfüllen – spełniać, wypełniać

der Film-e – cienka powłoka, folia

fortschrittlich – postępowy

die Lebensdauer – trwałość, żywotność

die Lichtumlenkplatte-n – płyta odbijająca, przekierowująca naturalnie światło w miejsca zaciemnione

die Luftdurchlässigkeit – przepuszczalność powietrza

der Schallschutz – ochrona przed hałasem

die Schlagregendichtheit – wodoszczelność, nieprzepuszczalność wody deszczowej

schützen – chronić

die Sicherheit – pewność, bezpieczeństwo

die Sicherungsanlage-n – urządzenie zabezpieczające

sorgen für – dbać o

das Tageslicht-e – światło dzienne

der Umwelteinflüsse – wpływ atmosfery, środowiska

die Wärmedämmung-en – izolacja cieplna

der Widerstande – odporność, opór

die Windlast-en – obciążenie wiatrem

zeigen – pokazać, wskazać

 

Tłumaczenie

Okna

Nowoczesne okna są już nie tylko wyrobami, których jedynym zadaniem jest wpuszczenie światła słonecznego. Zapewniają one komfort, mikroklimat i bezpieczeństwo, ochronę przed wpływem środowiska.

W związku z tym oknom są stawiane coraz to nowe wymagania:

– trwałość,

– przepuszczalność powietrza,

– wodoszczelność,

– odporność na działanie wiatru,

– właściwości przeciwpożarowe,

– izolacja termiczna,

– izolacja akustyczna,

– odporność na włamanie,

– nośność urządzeń zabezpieczających.

Zaawansowane technologie nadają oknom nowe funkcje. Pokrycie szyb folią z krzemu i nanocząsteczek dwutlenku tytanu pozwala wykorzystywać okna do pozyskania energii. Można również korzystać z okna jako interaktywnego ekranu dotykowego. A i podstawowe zadanie okien, jakim jest naturalne oświetlenie, może być efektywniej spełnione dzięki  nowym pomysłom i wynalazkom (jak np. płyty przekierowujące światło).

Im bardziej rozwijają się technologie, tym okna stają się bardziej złożone. Oprócz tego nazwy elementów okien często zależą od regionu, co może sprawiać dodatkowe problemy. Poniżej wyjaśniamy najczęściej używane słownictwo.

 

Na rysunkach:

 

Fensterelemente

Elementy okienne

der Blendrahmen

ościeżnica

der Drehflügel

skrzydło okienne obracane

der Flügelrahmen

rama skrzydła

das Fensterbrett

parapet okienny

der Griff

uchwyt, klamka

der Kämpfer (horizontal)

ślemię (poziome)

der Mittelpfosten (vertikal)

środkowy słupek okienny (pionowy)

das Oberlicht

nadświetle

der Oberrahmen

ramiak górny ościeżnicy

das Scharnier

zawias

die Sohlbank

ramiak dolny ościeżnicy, podokiennik

der Steher

środkowy słupek okienny

der Sturz

nadproże

der Unterrahmen

ramiak dolny skrzydła

die Zarge

ościeżnica

mit Aluschale

Elementy okien plastikowych

der Abstandshalter

ramka dystansowa

äußere Scheibe

zewnętrzna szyba

das Blendrahmenprofil

profil ościeżnicy

elastischer Dichtstoff (z.B. Silikon)

elastyczny materiał uszczelniający
(np. silikon)

die Glashalteleiste

listwa zgarniająca szybę

innere Scheibe

wewnętrzna szyba

das Rahmenprofil

profil ramy

die Verklotzung

podkładka z wysokoudarowego materiału

das Vorlegeband

uszczelka przyszybowa

der Zwischenscheibenraum

przestrzeń międzyszybowa

Öffnungsarten des Flügels

Rodzaje skrzydeł według sposobu otwierania

das Drehflügelfenster

okno rozwierane

das Drehkippflügelfenster

okno uchylno-rozwierane

das Kippflügelfenster

okno uchylne

das Schiebeflügelfenster

okno przesuwane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in