Estakady Bielańskie

07.12.2007

W ostatnich dniach listopada Skanska S.A., Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Warszawie zakończył realizację estakady wschodniej – pierwszego etapu jednego z największych i najbardziej prestiżowych kontraktów mostowych ostatnich lat w stolicy – przebudowy Estakad Bielańskich.

Estakady Bielańskie to dwa równoległe obiekty – o długości: 819 i 814 mb, zlokalizowane w ciągu Wisłostrady, wybudowane w latach siedemdziesiątych. Odbywa się po nich ciężki i intensywny ruch relacji Warszawa – Gdańsk. Estakady zlokalizowane są w rejonie Skarpy Warszawskiej, w sąsiedztwie rezerwatu „Las Bielański”. Remont obiektu polega na demontażu wyposażenia, rozbiórce ustroju nośnego, podpór słupowych i przyczółków, a następnie odbudowie podpór i wykonaniu nowego ustroju nośnego o konstrukcji zespolonej stalowo – żelbetowej, a także elementów wyposażenia: latarń, nowego systemu odwodnienia i separatorów. Estakada była odbudowywana segmentami czteroprzęsłowymi – począwszy od ich środka, stopniowo w obu kierunkach. Konstrukcję stalową dźwigarów nośnych wykonano z dźwigarów gorącowalcowanych o przekroju dwuteowym (wys. 1000 mm), wyprodukowanych w Luksemburgu.

Jest to trzecie rozwiązanie tego typu w Polsce, a zarazem pierwsze, gdzie nie zastosowano poprzecznic przęsłowych. Pierwszy etap projektu został zrealizowany w terminie ośmiu miesięcy: rozbiórki trwały 2,5 miesiąca. W ciągu miesiąca rozbierano i odbudowywano średnio 160 mb estakady. Oddanie estakady wschodniej jeszcze w tym roku, pozwoli na wykonywanie w okresie zimowym robót rozbiórkowych drugiej estakady.
Planowane wymiary estakad po przebudowie:
Długość: estakada wschodnia – 819,63 m, estakada zachodnia – 814,26 m
Szerokość całkowita obiektu: 13,90 m, szerokość jezdni – 11,50 m
Powierzchnia estakad: 22 711 m²
Do ich przebudowy zużyje się 4000 ton stali konstrukcyjnej, 2000 ton stali zbrojeniowej, 10 000 m³ betonu.
Czas realizacji projektu, o wartości 107 mln zł brutto wynosi 24 miesiące.
Kontrakt realizowany jest przez doświadczony zespół mostowy pod opieką menadżera projektu Stanisława Biernata i kierownika budowy Roberta Gembusia.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in