Eksperymentalny wał przeciwpowodziowy

22.11.2013

W Czernichowie k. Krakowa powstanie doświadczalny wał przeciwpowodziowy.

Dokumentacje opracowują naukowcy z AGH i inżynierowie z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków. AGH stoi na czele konsorcjum, w skład którego weszły także firmy Swego Hydroprojekt Kraków i NeoSentio.

Projekt przewiduje wykonanie wału doświadczalnego z miejscowego materiału używanego do budowy obwałowań w tym rejonie. Wał ma powstać w 2014 r. i mieć postaćzamkniętego, wydłużonego pierścienia o długości ok. 200 m, tworzącego zbiornik napełniany cyklicznie wodą pobieraną z Wisły (będzie to stanowić symulację przejścia fali powodziowej). Zbiornik powstanie poza istniejącym wałem przeciwpowodziowym.  

Celem podjętych działań jest stworzenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły oraz opracowanie wytycznych do zarządzania ryzykiem powodziowym.Warto dodać, że w 2010 r. gmina Czernichów była poważnie zniszczona przez powódź. 

 

 

Źródło: www.sweco.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in