Dzień Budowlanych z kodeksem urbanistyczno-budowlanym w tle

17.10.2016

30 września br. odbyły się w Warszawie Centralne Obchody Dnia Budowlanych. Patronat honorowy nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

W Centralnych Obchodach Dnia Budowlanych udział wzięli przedstawiciele rządu, stowarzyszeń naukowo-technicznych, samorządów zawodowych, organizacji i przedsiębiorstw budowlanych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z organizatorów uroczystości. Wśród gości byli m.in. Adam Kwiatkowski, szef Gabinetu Prezydenta RP, Andrzej Adamczyk i Tomasz Żuchowski, minister i wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego, Zbigniew Ryfka, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

 

Prezes Andrzej R. Dobrucki odznaczony przez ministra Andrzeja Adamczyka (fot. ZZ „Budowlani”)

 

Podczas uroczystości Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” został wyróżniony Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB.

Na Centralne Obchody Dnia Budowlanych minister Andrzej Adamczyk przybył, jak sam zaakcentował, z dobrymi informacjami dotyczącymi kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego projekt właśnie 30 września br. został złożony do konsultacji publicznych w biurze legislacyjnym rządu. W tym projekcie są zapisy postulowane od lat przez środowisko budowlane, którego czuję się częścią. To wspólny sukces środowiska, efekt dyskusji i spotkań z przedstawicielami branży. To kompromis. Nie uważamy, że przedstawiony projekt jest idealny, dlatego liczymy na konstruktywną współpracę i uwagi środowiska – powiedział minister.

 

Fot. U. Kieller-Zawisza

 

Wiceminister Tomasz Żuchowski powiedział, że w tym momencie ministerstwo oczekuje krytycznych i konstruktywnych uwag do projektu, które pomogą rozwiązywać problemy. Deklaruję, że będzie z naszej strony pełna otwartość, jeśli chodzi o dialog z branżą – podkreślił wiceminister. Dzisiaj dajemy pełną swobodę inżynierom, pełną swobodę wykonawcom, jeśli chodzi o kształtowanie ustroju wewnętrznego, wewnątrz bryły budynku. To będzie poza administracją inwestycyjną – dodał.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in