Dzień Budowlanych

24.09.2007

21 września br. odbyły się w Rynii obchody „Dnia Budowlanych”, w których uczestniczyła podsekretarz stanu Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.

Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego otrzymali odznaczenia resortowe. Podsekretarz stanu spotkała się z kierownictwem i pracownikami GUNB.

Źródło: Ministerstwo Budownictwa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in